Izbornik
Naslovnica Županije Zadarska
Poboljšavanje primarnog zdravstva

Nova oprema za ambulante na Viru, Pagu, Dugom otoku...

Ambulante u Zadarskoj županiji
Foto: Zadarska županija
Za realizaciju prijavljenih projekata Zadarska županija dobila je 1,929.737 kuna, a projekt provodi Odjel za zdravstvo

U sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je odluku o financiranju projektnog prijedloga „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini na otocima Zadarske županije”.

Čiovo, panorama Učinci Zakona o otocima Više stanovnika na otocima, Vir i Čiovo jedini imaju pozitivan prirodni prirast

Opća i obiteljska medicina

Tom je odlukom Zadarska županija za realizaciju prijavljenih projekata dobila ukupno 1,929.737 kuna, od kojih je 1,640.276 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 289.454 kune sufinancira Zadarska županija. No, kako se Zadarska županija prijavila i na javni poziv Fonda za sufinanciranje, trenutačno je u postupku potpisivanje ugovora kojim će se dodatno smanjiti udio sufinanciranja županije za 50%, pa će taj iznos u konačnici iznositi 144.727 kuna. Projekt provodi Odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade s partnerom Domom zdravlja Zadarske županije, a Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, osim što je sudjelovala u pripremi i pisanju projektnog prijedloga, sudjeluje i kao vanjski stručnjak za provedbu projekta.

– Cilj projekta je poboljšanje kvalitete primarne zdravstvene zaštite s fokusom na udaljena i deprivirana područja. To planiramo postići nabavom dijagnostičko-terapijske i medicinsko-tehničke opreme kojom se pridonosi proširenju primarnih zdravstvenih usluga na otočnom području Zadarske županije te, posljedično, smanjivanju upućivanja pacijenata u bolnice za pet posto – istaknuo je Bernard Mauna, pročelnik Odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Zadarske županije.

Zadar, poplava Snažno nevrijeme Županiji 21 milijun kuna za ublažavanje štete od poplava, najviše novca Ninu

Od planiranih aktivnosti do sada su završeni ugradnja platforme za osobe sa smanjenom pokretljivošću na zgradu ambulante u Žmanu na Dugom otoku te manji infrastrukturni radovi na ordinaciji u Povljani na otoku Pagu. Vrijednost tih radova je oko 600.000 kuna. Završene su i dvije nabave za dijagnostičko-terapijsku opremu i medicinsko-tehničku opremu, pa je tako ginekološka ordinacija u Pagu dobila ginekološki ultrazvuk i pripadajuću sondu, a uskoro se očekuje i dostava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinske opreme u vrijednosti od milijun kuna za ordinacije opće i obiteljske medicine na Viru, Istu (uključujući i otok Molat), Pašmanu (Neviđane) i Dugom otoku (Božava).

Za otočane olakšanje

U pitanju je oprema koja se koristi u ordinacijama opće i obiteljske medicine poput prenosivih EKG aparata, otoskopa, oftalmoskopa, aspiratora, mobilnih aparata za davanje kisika s pripadajućim setovima za reanimaciju, kirurških lampi i setova za malu kirurgiju, spirometara, sterilizatora, lampi za terapiju kroničnih rana, stolnih tlakomjera, liječničkih torbi za pregled, kovčega za reanimaciju, mjernih stanica za visinu i težinu, ormara za instrumente i stolova za preglede. Osim navedene opreme, nabavit će se i oprema za dentalnu zdravstvenu zaštitu za stomatološku ambulantu u Pagu. Sve te aktivnosti, kažu u Zadarskoj županiji, znatno će poboljšati dostupnost i poboljšati kvalitetu zdravstvenih usluga zadarskom otočnom stanovništvu jer više neće morati za te usluge odlaziti u Zadar.

Potpisani ugovori za nabavu novih autobusa Obnova voznog parka Liburnije Za nabavku novih autobusa osigurano 36 milijuna kuna Božidar Longin Sastanak u županiji Jadrolinija će obnoviti flotu na zadarskom području Tomislav Ćorić Radni sastanak Tri dalmatinske županije zbog dotrajalosti mreže gube oko 60 posto vode