Izbornik
Naslovnica Županije Sisačko-moslavačka
U Kutini ovoga ljeta niz projekata na održavanju prometnica, uložena 3,5 milijuna kuna

Cilj nam je svake godine obnoviti 13 kilometara cesta, lokalnih i županijskih

1/3
Foto: Grad Kutina
U Kutini je 166 kilometara lokalnih i nerazvrstanih cesta, a ŽUC upravlja s 89 kilometara prometnica

Kutinske su gradske vlasti ljeto iskoristile za niz projekata na održavanju i uređenju županijskih cesta te nerazvrstanih cesta na području Grada Kutine. Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaćalo je, tako, mjesta Brinjane-Šartovac, u dužini od 800 metara i vrijednosti od 402.000 kuna, zatim u Repušnici, odvojak Vinogradske ulice dužine 200 metara i u vrijednosti od 90.000 kuna, te u Kutini na adresi Ivanićgradska ulica, dužine 250 metara, za što je utrošeno 87.000 kuna.

Potpisan ugovor Rekonstrukcija atletske staze u Kutini

Uređena parkirališta

Uređeno je i parkiralište MO Ilova iza doma, površina je to od 800 kvadrata, a što je stajalo 72.000 kuna.

Radilo se i na parkiralištu MO Šartovac ispred doma, na površini od 240 kvadrata, što je stajalo 30.000 kuna. Novo ruho dobila je i Voćarska ulica u Stupovači, u dužini 270 metara i za iznos od 180.000 kuna, zatim Lovrakova ulica u Kutinskoj Slatini u dužini od 1100 metara i u vrijednosti od 480.000 kuna...

Foto: Grad Kutina

Modernizirana je i Ulica Stjepana Radića u Kutini, dužine 1100 metara, što je investicija od 800.000 kuna.

Sa Županijskom upravom za ceste Grad Kutina je u iznosu od 50 posto - 50 posto financirao radove u Janjoj Lipi dužine kilometar, na cesti Malo Vukovje –Gojlo dužine 1370 metara, Međurić-Vukovje dužine kilometar te Katoličke Čaire - Kutinica dužine 1200 metara. Sanirano je i 1300 metara ceste kroz Mikleušku. Ukupno su ovi radovi vrijedni oko 3,5 milijuna kuna.

Brojni kulturno-zabavni i sportski sadržaji obilježili ovo ljeto Na Kutinskom ljetu Žensko glazbeno čavrljanje, Mali jukebox, Brazilska večer, Motor show...

- Cilj nam je svake godine obnoviti oko 13 kilometara cesta, što lokalnih, što županijskih prometnica na području Kutine. Mi ulažemo oko dva milijuna kuna godišnje u ceste pod našom upravom i još sa ŽUC-om, milijun i pol u one pod njihovom upravom. Županija daje isto 1,5 milijuna, što znači da su godišnja ulaganja u ceste na razini 5,5 do 6 milijuna kuna – iznosi gradonačelnik Kutine Zlatko Babić.

Na području je Kutine 166 kilometara lokalnih i nerazvrstanih cesta, od kojih su 44 kilometara makadamske ceste, dok Županijska uprava za ceste upravlja s 89 kilometara prometnica.

No, dio je i pod nadzorom Hrvatskih cesta od kojih u Kutini također mnogo očekuju.

Foto: Grad Kutina

Druga faza obilaznice

– Na početku mandata završila je prva faza obilaznice Grada Kutine, gdje su Hrvatske ceste uložile 17 milijuna kuna. To nam je od velikog značaja jer smo došli time do pristupa našoj industrijsko logističkoj zoni, gdje mislimo smjestiti investitore za budući razvoj Grada Kutine. Trenutno se radi na projektnoj dokumentaciji za 2. fazu te obilaznice. Kamionski promet robe prolazi sada kroz sam centar Kutine i izlazi na autocestu A3, a ovime bismo to izbjegli – zaključuje gradonačelnik. 

Mjere aktivne politike zapošljavanja u Kutini Do prosinca će se u sklopu javnih radova čistiti i uređivati gradske površine