Izbornik
Naslovnica Županije Zagrebačka
Županija objavila javni poziv, rok prijave je 21. prosinca

Daju 3,3 milijuna kuna za knjižnice, galerije, amaterska kazališta...

Foto: Tom Weller/DPA/PIXSELL/ilustracija
Prijavitelji programa moraju biti upisani u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar neprofitnih organizacija, te moraju biti registrirani na području Zagrebačke županije

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2020. za što je u proračunu predviđeno 3,3 milijuna kuna. Poziv je raspisan za ustanove u kulturi poput centara za kulturu, muzeja, knjižnica i galerija te udruga i drugih fizičkih i pravnih osoba koje se bave kulturom i kulturnim djelatnostima. Prijedlozi programa zaprimaju se do 21. prosinca.

Sjednica Stožera civilne zaštite Prihvaćen projekt kriznog komuniciranja

Za izložbe, knjižnice...

Sredstva će se dodjeljivati za razne djelatnosti. Tako knjižnice svoju potporu mogu iskoristiti za obnovu fonda i popunu zavičajnih zbirki ili pomoć u opremanju novih knjižnica. Izdavači sredstvima mogu financirati izdanja koja se odnose na očuvanje baštine, povijest i kulturu Zagrebačke županije ili izdanja važnih djela koja su tematski ili autorski vezani uz područje Zagrebačke županije.

Sredstva se mogu dobiti i za muzejsko-galerijske djelatnosti poput izložbi, manje restauratorske zahvate i programe istraživanja, a podupire se i amaterizam u kulturi. Potporom se tako mogu pokriti troškovi poslovanja folklornih i glazbenih društava, amaterskih kazališta te ostalih udruga u kulturi. Konačno, pozivom je predviđeno financiranje zaštite kulturnih dobara te manifestacija u kulturi na županijskoj i državnoj razini koji su od posebnog značaja.

Pravo prijave svojih programa imaju samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi i medijima kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanje kulturnih dobara i arheološke baštine. Za prijavitelje programa bitno je da moraju biti upisani u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar neprofitnih organizacija, te moraju biti registrirani na području Zagrebačke županije.

Zimska služba Zagrebačke županije spremna je za sezonu Osigurano 29 ralica i posipača, 10.000 tona soli i 6500 m3 sipine

Također, prijavitelji ne smiju imati prethodnih dugovanja prema proračunu županije, protiv njih se ne smije voditi kazneni postupak, a uvjet je da su obavljali kulturnu djelatnost minimalno godinu dana prije prijave na ovaj poziv.

Ocjenjivanje od 0 do 10

Prijave na natječaj moguće su na dva načina. Elektronički se podnose putem sustava ePrijave tako da se ispuni odgovarajući obrazac i učita propisana dokumentacija u sustav za prijavu projekata. Prijavnica se ispunjava online, za svaki program ispunjava se posebna prijavnica koju je potrebno isprintati, ovjeriti i potpisati, te poslati poštom u roku od sedam dana. Može se prijaviti i putem pošte tako da se popunjeni zahtjev s pripadajućom dokumentacijom pošalje na adresu Zagrebačke županije u Ulici grada Vukovara 72/V, s posebnom naznakom za Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu.

SUPER SNJEŽANA Prva pratilja Najuzornije hrvatske seoske žene vodi grunt, volontira, a iz gušta izrađuje i nakit

Svaku pristiglu i zaprimljenu prijavu ocjenjuje nadležno Kulturno vijeće koji pojedine kriterije odabira ocjenjuju bodovima od 0 do 10, ovisno koliko predloženi program odgovara vrsti prijave za koju se traži potpora.