Izbornik
Naslovnica Županije Splitsko-dalmatinska
Komunalno društvo uspješno je apliciralo za projekt

Grad Imotski dobiva dva specijalizirana vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Foto: Mijo Zidar
Građanima će biti besplatno odlaganje razvrstanog otpada, a za pravne subjekte izrađuje se cjenik

Komunalno društvo Grada Imotskog uspješno je prijavilo projekt nabave komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ocijenio je kako projektni prijedlog ispunjava sve kriterije prihvatljivosti za sufinanciranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ukupni prihvatljivi iznos je 1.693.335 kuna, od čega je 85 posto, odnosno 1.439.334 kn bespovratnih sredstava. Preostalih 15 posto su vlastita sredstva.


Grad Gospić obogaćuje popularni park novim sadržajima U parku Jasikovac uredit će novo dječje igralište i fitness vježbalište

Uspostavljanje reciklaže

– Radi se o dva specijalizirana vozila za odvojeno prikupljanje otpada. Kapacitet jednog vozila je 16 metara kubnih, a dužine 7,5 metara kubnih – doznajemo od Božene Juroš, direktorice Komunalnog društva Grada Imotskog.

– Kada smo prošle godine u travnju predali projektnu dokumentaciju, na području Grada Imotskog odvojeno smo prikupljali glomazni otpad, papirnu i kartonsku ambalažu, neopasni elektronički otpad, drvo, metal, biorazgradivi otpad i miješani komunalni otpad – kaže Božena Juroš. Naglašava kako im je u planu na odlagalištu neopasnog otpada „Kozjačić“, čije upravljanje je Komunalno društvo preuzelo u studenom prošle godine, uspostaviti reciklažu, odnosno skladište neopasnog otpada. Postavit će desetak velikih kontejnera u kojima će se odvojeno prikupljati plastična ambalaža, staklo, drvo, metal, gume, tekstil, baterije i akumulatori, biorazgradivi otpad, otpad s groblja i sa strane na dijelu odlagališta građevinski otpad. Uvjet je da otpad bude čist i razvrstan, a moći će ga dovoziti i građani i pravni subjekti.

Zdravstveni nadstandard u primarnoj zdravstvenoj skrbi u Mokošici Prva pedijatrijska ambulanta koja ima ultrazvuk za dječju kardiologiju

Dodatna edukacija

– Skladište otpada je vrlo slično reciklažnom dvorištu. Građani će moći besplatno dovoziti svoj razvrstani otpad, a mi smo ga po zakonu dužni u roku od jedne godine predati ovlaštenim tvrtkama s pripadajućom dozvolom na daljnju uporabu otpada.
Imoćani su zainteresirani za odvojeno prikupljanje otpada – kaže nam Juroš, ali nužno je provesti dodatne edukacije i ljude dodatno motivirati, što su aktivnosti koje ćemo provoditi zajedno s Gradom Imotskim.

– S Gradom kao osnivačem, koji stoji iza nas, izvrsno surađujemo. Odvojeno prikupljanje otpada je proces koji traje i trajat će. Slično je i u ostalim gradovima Hrvatske, ako izuzmemo Krk i Prelog koji su daleko napredovali i svima su nam uzori. Uslijedit će edukacije, javne tribine o važnosti odvajanja otpada, a potom oglašavanje i propagiranje odvojenog prikupljanja otpada koje mora postati standardno ponašanje – govori Božena Juroš.

Građani će, naravno, moći besplatno dovesti svoj razvrstani otpad, a trenutno su u fazi izrade cjenika za pravne subjekte. U kratkom vremenu otkako je Komunalno društvo preuzelo odlagalište neopasnog otpada „Kozjačić“, nastoje uvesti red kako na odlagalištu tako i na cijelom području Imotskog gdje se još uvijek može naići na divlja, ilegalna odlagališta.

ZADNJI KORAK PRIJE USVAJANJA PLANA Franković: “Dajmo Planu šansu da zaživi!”

Cilj je očistiti i Grad i polje, a uspostava skladišta, kao i kupnja specijaliziranih vozila, trebala bi tome pomoći.

– Omogućit ćemo ljudima da propisno odlažu otpad, apelirat ćemo i educirati ih, zajedno s Gradom, kako bi započeli s ovim procesom. Pred nama je velik posao, ali ja sam uvjerena da ćemo uspjeti – poručuje direktorica Božena Juroš.