Izbornik
Naslovnica Županije Koprivničko-križevačka
Značajno povećanje

Građani u 2019. godini sakupili 289 tona odvojenog otpada

Foto: Grad Đurđevac
Samo 20-30% otpada od ukupne zaprimljene količine odvojenog otpada nije dobro sortirano

Gradsko vijeće je na svojoj prvoj elektronskoj sjednici usvojilo izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom iz kojeg je vidljivo da trend recikliranja otpada u Đurđevcu raste. Građani su tako tijekom 2018. godine odvojili i reciklirali oko 210 tona otpada, a u prošloj godini je ta brojka narasla na čak 289 tona. Lani je od otpada najviše sakupljeno papira i to 139 tona, te plastike 56 tona.

Zamjena rasvjetnih tijela Prigradska naselja i dio Đurđevca već rasvijetljeni novom modernom javnom rasvjetom

- Zadovoljni smo rezultatima koje imamo u posljednje tri godine jer je napredak u recikliranju očit. Količine su u stalnom porastu tako da u 2020. očekujemo još više odvojenog otpada. Odlagalište se u ovoj situaciji i sporije puni jer stiže manje količina komunalnog otpada, radi se oko 2000 tona godišnje, a i ta će se količina uskoro prepoloviti - naglasio je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Povećanjem odvajanja otpada došlo je i do povećanja posla na reciklažnom dvorištu. Sav odvojeni otpad koji se prikupi od građana još se dodatno sortira u reciklažnom dvorištu.

Građani najviše u kućanstvima odlažu papir na što odlazi oko 70%, a 30% je plastika. Prema podacima samo 20-30% otpada od ukupne zaprimljene količine odvojenog otpada nije dobro sortirano.

- Važnost očuvanja okoliša i odvajanje otpada očito su ušli u naviku većini građana, a to možemo zahvaliti i projektima čiji je cilj ukazati građanima na važnosti gospodarenja otpadom koje provode Komunalne usluge Đurđevac u suradnji s Gradom Đurđevcom. Izrađen je i projekt sortirnice te kompostišta koje planiramo prijaviti na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost- rekao je gradonačelnik.

Komunalne usluge Đurđevac od 2016. godine provode projekt odvojenog sakupljanja papira i plastike u kućanstvima. Pored zelenih otoka ovim projektom je građanima omogućeno izdvajanje korisnog otpada putem plastičnih vreća.

Projekt obuhvaća oko 1700 obiteljskih kućanstva, a svako domaćinstvo je dobilo 6 žutih i 6 plavih besplatnih vreća za odvojeno skupljanje s letkom koji educira građane o prednostima odvojenog sakupljanja otpada. Nakon pozitivnih rezultata Komunalne usluge nastavile su s ovim novim načinom odvojenog skupljanja papira i plastike, te su proširile projekt i na prigradska naselja grada Đurđevca. Odvoz odvojeno skupljenog otpada organiziran je jednom mjesečno, a svako domaćinstvo može podići pakete besplatnih vreća za odvojeno sakupljanje otpada u Komunalnim uslugama.

Privremena regulacija prometa na Podravskoj magistrali Novi kružni tok trebao bi biti gotov do srpnja

Grad u suradnji s okolnim općinama provodi projekt Održive misli kojim su obuhvaćene brojne edukativne aktivnosti s ciljem izgradnja svijesti kod stanovništva o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. i Grad Đurđevac ovom prilikom zahvaljuju svim savjesnim građanima na dosadašnjem trudu u odvajanju otpada.