Izbornik
Naslovnica Županije Međimurska
PREKOGRANIČNI PROJEKT

Ispiranje zlata, vodene turističke ture...

Foto: Vjeran Žganec-Rogulja/PIXSELL
Predviđene su i četiri demonstracije ispiranja zlata. Nabavit će se električni solarni čamac za vodene turističke ture na rijeci Dravi, umjetno jezero u Mađarskoj...

U Goričanu je održana početna konferencija prekograničnog projekta "Two Rivers one Goal II", nastavak završenog projekta "Two Rivers one Goal", koji se provodio od 2017. do 2019. Ukupna vrijednost projekta je 888.876 eura, a 85 posto sufinancirano je sredstvima Europske unije. Općina Goričan nositelj je projekta, dok su općine Donji Vidovec, Legrad, Tótszerdahely te MURA RÉGIÓ ETT projektni partneri, a Turistička zajednica Međimurske županije pridruženi partner. 

Zahvaljujući geografskom položaju i klimatskim uvjetima Međimurje je pogodno i za cikloturizam Kandidatura predana komisiji ACES Europa Međimurje ima u planu postati Europska regija sporta 2022. godine, prva u Hrvatskoj

– Provedbom projekta osigurat će se razvoj konkurentnih i održivih turističkih atrakcija na postojećim prirodnim i kulturnim resursima pograničnog područja uz rijeke Muru i Dravu. Naglasak je na razvoju i dogradnji zajedničkog hrvatsko-mađarskog turističkog proizvoda temeljenog na vodenom turizmu, kojim će se privući više turista u regiju – istaknuo je zamjenik župana Josip Grivec.

U sklopu projekta Općina Goričan izgradit će i urediti turističke objekte na ribnjaku Šuderica. U okviru ribnjaka uredit će se infotočka za turiste, izložbeni i interpretacijski centar, uredit će se odmorište za bicikliste, tzv. smart-bike point. Općina Donji Vidovec otvorit će tradicionalni etnopark u svrhu promocije tradicijskih obrta s fokusom na tradiciju ispiranja zlata, s pet drvenih kućica u kojima će se izložiti tradicionalni alati, a u njima će se moći pronaći sve informacije o tradicionalnim obrtima, osobito o ispiranju zlata.

Općina Čepin Novo, moderno središte sportskih i kulturnih događanja i samog mjesta

Predviđene su i četiri demonstracije ispiranja zlata. Nabavit će se električni solarni čamac za vodene turističke ture na rijeci Dravi, umjetno jezero u Mađarskoj...