Izbornik
Naslovnica Županije Ličko-senjska 32 pregleda
županijska podrška

Lovcima isplaćeno više od milijun kuna

Lovac/Ilustracija
1/3
Foto: Photo by Kyle Glenn on Unsplash
Lovačka društva i predsjednici lovačkih društava izrazili su zadovoljstvo budući da je Županija u mnogome pomogla razvoju lovstva kroz isplate dugova i isplate po određenim programima

Na sastanku sa lovozakupnicima potpisani su Ugovori u vrijednosti od 570.000 kn čime se s razine Županije podupire razvoj lovstva u Ličko-senjskoj županiji.

Foto: Ličko-senjska županija

Tijekom ove godine Županija je podmirila dug od 740.000 kn što znači da je ukupno za lovstvo u ovoj godini isplaćeno 1,310.000 kn.

Lovačka društva i predsjednici lovačkih društava izrazili su zadovoljstvo budući da je Županija u mnogome pomogla razvoju lovstva kroz isplate dugova i isplate po određenim programima.

Lika Ličko-senjska županija Županija poduzetnicima daje bespovratno do 10.000 kn

U ime svih lovaca obratio se Mile Ugarković, tajnik Lovačkog saveza Ličko-senjske županije koji je izrazio potporu svih nazočnih:

- Napominjemo da župan Milinović ima našu potporu za ovakav rad i odnos prema lovstvu te smo uvjereni da će biti donijet proračun kako bi nesmetano i dalje razvijali lovstvo na području naše županije i tim obogatili turističke sadržaje Ličko-senjske županije.

Na kraju su lovozakupnici istaknuli da župan Milinović uživa njihovu punu potporu u dosadašnjem kao i budućem radu što je izazvalo aplauz što je zapravo pokazalo potporu lovaca prema županu Darku Milinoviću.

NP Plitvička jezera plitvička jezera Pušten u probni rad mobilni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda