Izbornik
Naslovnica Županije Karlovačka
posebna dragocjenost

Na inicijativu Županije održan sastanak o zaštiti rijeke Mrežnice

Mrežnica
Foto: Borna Filic/PIXSELL
Rijeka Mrežnica se nalazi u području ekološke mreže – NATURA 2000 koja je od europskog značaja, no time nije u potpunosti omogućena odgovarajuća zaštita kao ni reguliranje aktivnosti na njoj

Na inicijativu Karlovačke županije u Uredu župana, održan je sastanak vezan uz zaštitu rijeke Mrežnice. U Karlovačkoj županiji rijeka Mrežnica prolazi u dužini od 15,5 km na području općine Tounj, 5 km na području grada Ogulina, 9 km na području grada Slunja, 10 km na području općine Barilović, 13 km na području općine Generalski Stol te 12 km na području grada Duga Rese.

Projekt vrijedan 44,4 milijuna kuna U naselju Logorište kreće se s gradnjom nasipa od 6 kilometara

Na sastanku su uz predstavnike Karlovačke županije i svih navedenih jedinica lokalne samouprave sudjelovao i predstavnik Hrvatskih voda.

Rijeka Mrežnica se nalazi u području ekološke mreže – NATURA 2000 koja je od europskog značaja, no time nije u potpunosti omogućena odgovarajuća zaštita kao ni reguliranje aktivnosti na njoj.

Svi sudionici su donijeli jedinstven zaključak da se ustraje na zaštiti rijeke Mrežnice u okviru zakonske regulative, posebno regulacije svih aktivnosti u svrhu održivog korištenja i gospodarenja tim prirodnim područjem.

Korana Otkupljuju zemlju za nasip Hrvatske vode trebaju parcele uz Koranu i Mrežnicu