Izbornik
Naslovnica Županije Vukovarsko-srijemska 650 pregleda
U svibnju kamen temeljac

Novi Studentski dom u Vukovaru moći će primiti 108 studenata

Studentski dom u Vukovaru
Foto: Branimir Bradarić
Tijekom svibnja ove godine u Vukovaru će biti položen kamen temeljac za izgradnju više godina najavljivanoga Studentskog doma u Vukovaru

Prema riječima dekana Veleučilišta Lavoslav Ružička iz Vukovara Mirka Smoljića završetak radova očekuje se u kolovozu 2018. godine.

- Radi se o projektu ukupne vrijednosti 22,9 milijuna kuna finaciranom iz fondova Europske Unije - rekao je Smoljić.

Vukovarski Studentski dom nalazit će se u Mirogojskoj ulici, koja se nalazi u blizini samoga Veleučilišta. Imat će bruto površinu od 2.800 kvadrata i ukupni kapacitet 108 studenata smještenih u 58 soba. Prema projektu minimalno 80 studenata će biti onih koji su u socijalno nepovoljnom položaju. Dvije smještajne jedinice u budućem domu namijenjene su osobama s invaliditetom.

- Izgradnjom Studentskog doma povećat ćemo smještajne kapacitete za studente, s naglaskom na studente u nepovoljnom socijalnom položaju. Osigurat ćemo i dodatne sadržaje i usluge za studente korisnike Studentskoga doma - rekao je Smoljić napominjući da od prvoga dana rada Veleučilišta studenti u Vukovaru su bili prinuđeni snalaziti se sami kako znaju i umiju kako bi pronašli smještaj.

Na Veleučilištu Lavoslav Ružička studentima su ponuđena tri stručna studija i to studij fizioterapije, studij trgovina i studij upravnoga prava. Od prošle akademske godine pokrenut je i prvi specijalistički stručni studij, „Studij preventivne fizioterapije“. Na vukovarskom veleučilištu trenutno studira preko 900 studenata.

- Imamo u planu pokretanje dodatna dva specijalistička studija koja se naslanjanju na studij trgovine i studij upravnog prava. U planu nam je i pokretanje novoga stručnog studija iz područja biotehnologije. Vjerujem kako ćemo u skoroj budućnosti imati i veći broj studenata - rekao je Smoljić.