Izbornik
Naslovnica Županije Požeško-slavonska
odvajanje otpada

Novi sustav gospodarenja otpadom Požežanima će donijeti uštede

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Cilj je u konačnici ukloniti kontejnere s javnih površina

Predstavnici požeškog Komunalca održali su u požeškoj Hrvatskoj gospodarskoj komori prezentaciju uvođenja novog sustava gospodarenja komunalnim otpadom u kolektivnom stanovanju.

Višestambene zgrade

Riječ je o vrlo važnoj temi koja je očekivano pobudila velik interes javnosti. Naime, sukladno uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i odlukama o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, koje su donijele jedinice lokalne samouprave, naplata će se vršiti po količini odloženog otpada u kućanstvima.

T. Majdak na Danima jabuka: Domaćim proizvodima treba olakšati put do tržišta

Direktor Komunalca Anto Bekić istaknuo je kako će stanari višestambenih zgrada biti upoznati s novostima koje dolaze vezano uz gospodarenje otpadom, mogućnostima koje su pred stanarima, načinima preuzimanja usluge, mogućnostima uštede na računima za odvoz otpada i svim drugim novitetima u pripremi, poput uklanjanja kontejnera s javnih površina.

– Nova uredba zahtijeva da se cijena usluge raspoređuje na fiksni i varijabilni dio. Varijabilni dio sastoji se od cijene zaduženog volumena spremnika i broja pražnjenja tijekom jednog mjeseca. Definitivno se stanarima isplati imati racionalne, što manje posude kako bi im u konačnici i račun bio što manji – objasnio je Bekić.

Stanarima u višestambenim zgradama predlaže se mogućnost razdiobe varijabilnog dijela cijene usluge na način da se udio izračuna omjerom broja članova kućanstava u odnosu na ukupan broj članova stambene zgrade te se ovaj model smatra najpravednijim. Postoji i mogućnost korištenja vlastitog spremnika za stanare koji imaju vlastiti zatvoreni prostor za smještaj spremnika od 120 litara.

Novi način naplate parkirališnih karata u Požegi PayDo aplikacija za brže i jednostavnije plaćanje parkiranja

Novim sustavom naplate usluge odvoza komunalnog otpada naplaćuje se odvoz miješanog komunalnog otpada u zelenom spremniku i/ili kontejneru, a ne naplaćuje se odvoz odvojeno skupljenog reciklabilnog materijala u plavim spremnicima (papir, karton), u žutim spremnicima (plastika) i zelenim vrećama (staklo).

Odvajanje otpada

– Građani mogu ostvariti određene uštede na računu, i to odvajanjem korisnog otpada poput stakla, papira, plastike, metala i odjeće, ali i smanjenjem broja i veličine spremnika. Primjerice, kontejner od 1100 litara mogu zamijeniti manjim spremnicima od 240 litara ili od 120 litara. Preporučamo i ograđivanje i zaključavanje spremnika radi onemogućavanja drugima da ih koriste – naglasio je Bekić.

Cilj je u konačnici ukloniti kontejnere s javnih površina, u suradnji s Komunalcem i Gradom pronaći kvalitetne lokacije za kontejnere, onemogućiti odlaganje trećim osobama ograđivanjem i zaključavanjem zajedničkih spremnika za otpad, optimizirati volumen spremnika za svaku zgradu pojedinačno te izdvajati korisne vrste otpada iz miješanog komunalnog otpada (biorazgradivi, reciklabilni, problematični i krupni otpad) i odlagati ih u posebne spremnike (plavi, žuti, zeleni...) i u reciklažno dvorište.

prijem kod gradonačelnika Požeške mažoretkinje osvojile tri zlata, dva srebra i jednu broncu