Izbornik
Naslovnica Županije Karlovačka
INOVATIVNO I JASNO PREZENTIRA ARHEOLOŠKE LOKALITETE I NALAZE

Održana promocija 'Karte baštine Karlovačke županije'

Karta baštine Karlovačke županije
Foto: Karlovačka županija
Na karti se obuhvatilo razdoblje od kamenog doba do novog vijeka

Na Starom gradu Dubovcu održana je promocija "Karte baštine Karlovačke županije". Karta je napravljena tako da svojim dizajnom i načinom prezentacije kulturne baštine bude razumljiva širokom spektru korisnika i publike te iskoristiva kao podloga za razvoj različitih aktivnosti.

karlovačka županija Ministar Pavić dodjeljuje ugovore iz Programa za sufinanciranje EU projekata

Karta na inovativan, sažet i jasan način prezentira arheološke lokalitete i nalaze. Čini ju odabir prapovijesnih, antičkih i srednjovjekovnih lokaliteta, pojedinačnih nalaza, špiljskih lokaliteta i sličnog. Na karti se obuhvatilo razdoblje od kamenog doba do novog vijeka na prostoru Karlovačke županije

Kroz mapiranje kulturne baštine Karlovačke županije predstavljen je važan dio hrvatskog i europskog nasljeđa. Odabir lokaliteta i nalaza za Kartu baštine Karlovačke županije napravili su kustosi Gradskog muzeja Karlovac i autori Karte Igor Čulig i Matea Galetić, na temelju prethodnih istraživanja arheologa Krešimira Raguža, arhivskog i kabinetskog istraživanja te tekućih arheoloških istraživanja na području Županije.

Mrežnica posebna dragocjenost Na inicijativu Županije održan sastanak o zaštiti rijeke Mrežnice

Tijekom 2020. godine promocija Karte će se održati u svim gradovima Karlovačke županije kako bi stručna i šira javnost bila upoznata s tendencijom kartiranja i prezentacije baštine na ovaj način. Karta je dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku. 

Promociji su nazočili zamjenica župana Vesna Hajsan - Dolinar, pročelnica za društvene djelatnosti Grada Karlovca Draženka Sila Ljubenko, ravnateljica Gradskog muzeja Karlovac Hrvojk