Izbornik
Naslovnica Županije Brodsko-posavska
Zamjenik brodsko-posavskog župana Damir Mirković o velikim investicijama u zdravstvu

Bolnica uskoro dobiva suvremenu operacijsku dvoranu

Ulaganja u zdravstvo u Brodsko-posavskoj županiji
1/4
Foto: Brodsko-posavska županija
Od 2016. su za nabavu opreme vrijedne 31 mil. kn potpisana 62 ugovora, a bolnici je isporučeno opreme i materijala za 24 milijuna

Ulaganje u zdravlje na osobnoj i javnoj razini te organizacija dostupne i sveobuhvatne zdravstvene skrbi jedan su od ključnih zadataka svake zajednice i društva u cjelini. Primjerena zdravstvena zaštita i skrb u današnjem globaliziranom društvu s izuzetno brzim protokom i dostupnosti informacija vrlo je zahtjevan segment koji iziskuje kontinuirano ulaganje u objekte, opremu, edukaciju.

Brodska Tehnička škola Centri kompetentnosti u Brodsko-posavskoj županiji Uz pomoć EU fondova ulaganje u škole koje učenike pripremaju za svijet rada

Građani od zdravstvenog sustava očekuju što kvalitetniju i dostupniju uslugu, koju nije uvijek lako organizirati. Ulaganja u objekte, opremu i kadrove, užurbano apliciranje na natječaje za europska sredstva i sustavan rad na poboljšanju zdravstvene skrbi u Brodsko-posavskoj županiji bili su prigoda za razgovor sa zamjenikom župana Damirom Mirkovićem.

Za staru zgradu 16,2 milijuna

Vodeći računa o zahtjevima postavljenim pred moderno zdravstvo, brodska Opća bolnica “Dr. Josip Benčević“ prijavila je Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU projekt “Kraći put do zdravlja“ sa željom unapređenja infrastrukture, opremanja bolnice te provođenja edukativnih aktivnosti. Projekt vrijedan 39,8 milijuna kuna financira EU putem Fonda za regionalni razvoj, a bespovratna sredstva iznose čak 39.8 milijuna kuna.

Kako je istaknuo Mirković, brodska bolnica jedan je od čimbenika sigurnosti građana i centar zdravstvene skrbi u Brodsko-posavskoj županiji. Zbrinjavanje pacijenata u dnevnim bolnicama i dnevnoj kirurgiji podrazumijeva određeni zahvat ili pretragu te pacijent boravi u bolnici samo dio dana. Rezultat toga su brojne koristi za pacijenta u odnosu na klasičnu hospitalizaciju, kao i veća učinkovitost i racionalizacija zdravstvene skrbi. S obzirom na dosadašnji neadekvatan prostor i opremljenost dnevnih bolnica i kirurgija, ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje doprinijet će nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju.

Centar za gospodarenje otpadom Šagulje Potpisan ugovor Za 15 mil. kn Šagulje će dobiti projektnu dokumentaciju

Kontinuitet rada i ulaganja u zdravstveni sustav Mirković je ilustrirao podatkom da su od 2016. potpisana 62 ugovora za nabavu opreme vrijedne 31 milijun kuna. Do sada je u brodsku bolnicu isporučeno opreme i materijala u vrijednosti oko 24 milijuna kuna, a za koji dan očekuje se isporuka integrirane operacijske sale vrijedne oko 6,8 milijuna kuna. Osim operacijskog mikroskopa vrijednog 1,4 milijuna kuna i RTG uređaja vrijednog 1,3 milijuna kuna, očekuje se isporuka mamografskog uređaja financiranog sredstvima Ministarstva zdravstva u iznosu 1,75 milijuna kuna.

Kao iznimno važan zahvat Mirković je istaknuo i projekt energetske obnove stare zgrade poliklinike vrijedan oko 16,2 milijuna kuna, a pripremaju se prijave na natječaj i za ostale bolničke zgrade, čija će energetska obnova stajati oko 40 milijuna kuna.

– Značajne uštede na energentima koje će biti ostvarene po završetku obnove osigurat će dodatna sredstva koja će biti moguće uložiti u kadrove i opremu. Uz opremanje bolničkih odjela opremom s najnovijim tehnološkim mogućnostima, uz izvrsne kadrove i ulaganja u znanstveno-stručnu djelatnost i edukacije, vjerujemo da će Opća bolnica “Dr. Josip Benčević“ u skoroj budućnosti postati klinička bolnica – kazao je Mirković.

Poboljšanje primarne skrbi

Projekti energetske obnove provode se i u bolnici Nova Gradiška, za koju su prihvaćeni projekti energetske obnove zgrade Transfuzije (455.000 kn), bolničke kuhinje (oko 625.000 kn) i upravne zgrade (oko 390.000 kn).

– Ovih dana očekuju se rezultati natječaja za još dva objekta, a za jesen se priprema projektna i natječajna dokumentacija i za sve ostale zgrade u krugu Bolnice u vrijednosti oko 20 milijuna kuna – istakao je Mirković.

Nastojeći na najbolji mogući način organizirati zdravstveni sustav i svjesni situacije i osjetljivosti problema, te imajući na umu potrebe stanovništva cijele Brodsko-posavske županije i područja koja joj gravitiraju, pristupili smo rješavanju problema na primarnoj razini zdravstvene skrbi - opremanjem ambulanti obiteljske medicine u domovima zdravlja i ambulantama koncesionara projektom “Razvoj zdravstvene skrbi usmjerene pacijentu” vrijednosti 11,8 milijuna kuna. Njime će se građanima približiti specijalistička dijagnostika oftalmološkom i kardiološkom 
ambulantom, a primarna pedijatrija će dobiti optimalan prostor za rad.

Župan Danijel Marušić primio je delegaciju turske agencije TIKA Investicije Turska agencija u Brodskoj županiji želi ulagati u visoko školstvo i infrastrukturu Brodski Stupnik Vindija Prilika za lokalno gospodarstvo U Brodskom Stupniku otvorena nova Vindijina farma za uzgoj purana