Izbornik
Naslovnica Županije Sisačko-moslavačka
Obavljeni su i infrastrukturni radovi na objektima domova zdravlja u Sisku, Kutini i Petrinji

Opremljeno je 118 timova primarne zdravstvene zaštite

Foto: Sisačko-moslavačka županija
Projektom je financirana nabava opreme za ordinacije opće medicine, dentalne medicine, ginekologije i pedijatrije, rečeno je na završnoj konferenciji

Održana je završna konferencija projekta „Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području Sisačko-moslavačke županije“. Kroz projekt, vrijedan gotovo 15 milijuna kuna, od čega je nešto više od 12 milijuna kuna bespovratnih sredstava EU, a ostalo sredstva Sisačko-moslavačke županije, opremljeno je 118 timova primarne zdravstvene zaštite i izvedeni su infrastrukturni radovi na tri doma zdravlja – u Sisku, Kutini i Petrinji.

Završen Masterplan prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije Prioriteti su završetak autoceste, drugi kolosijek pruge do Zagreba...

Kvalitetnija usluga

– Ukupno odobrena vrijednost projekta je 14,870.226 kuna. Bespovratna sredstva iznose 12,124.736 kuna ili 81,54%, a udio Sisačko-moslavačke županije 2,745.529 kn, odnosno 18,46%. Projekt je proveden s ciljem doprinosa kvalitetnijoj zdravstvenoj usluzi na primarnoj razini zdravstvene zaštite kroz povećanje broja i kvalitete usluga te prilagodbi objekata osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, a njegova su okosnica nabava medicinske opreme i infrastrukturni radovi na objektima domova zdravlja. Tim projektom Sisačko-moslavačka županija osigurava uvjete za kvalitetniji rad medicinskog osoblja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, povećava broj usluga prema korisnicima primarne zdravstvene zaštite, smanjuje broj uputnica u sekundarnu zdravstvenu zaštitu i osigurava pristup osobama s teškoćama u kretanju zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite – rekao je župan Ivo Žinić.

Spomendan na prvu žrtvu Domovinskog rata s područja Petrinje 29 godina od okrutnog ubojstva mlade Josipe Kožić

Projektom je financirana nabava opreme za ordinacije opće medicine, dentalne medicine, ginekologije i pedijatrije u iznosu od 8,5 milijuna kuna, infrastrukturni zahvati na objektima domova zdravlja u Sisku, Kutini i Petrinji u ukupnom iznosu od 5,1 milijun kuna te troškovi neovisne financijske revizije projekta, promicanja horizontalnih politika EU, troškovi promidžbe i vidljivosti projekta, kao i troškovi upravljanja projektom.

Prilagodba objekata

Projekt se odvijao u dvije faze. Prva je bila nabava medicinske opreme ukupne vrijednosti 8,176 514 kuna. Opremljeno je 118 timova primarne zdravstvene zaštite, od toga 90 timova primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i 28 timova koncesionara. U drugoj fazi projekta izvedeni su infrastrukturni radovi na objektima triju domova zdravlja (u Sisku, Kutini i Petrinji) u vrijednosti od 5,262 810 kn, na 22 lokacije.

STEMoslavina 2020. Robotički kamp za djecu održan u Moslavačkoj Slatini

Radovi su se odnosili na prilagodbu građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, između ostalog: gradnja lifta, kosih rampa, podiznih platformi, rekonstrukcija sanitarnih čvorova za osobe s invaliditetom, protuklizni podovi i zamjene vrata i stolarije.