Izbornik
Naslovnica Županije Zagrebačka
Zagrebačka županija

Otvoren natječaj za dodjelu javnih priznanja

Foto: Zagrebačka županija
Na natječaj se može prijaviti do 31. svibnja

Zagrebačka županija dodijelit će i ove godine javna priznanja pojedincima i pravnim osobama, ustanovama i udrugama zaslužnima za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Županije te njezina promicanja u zemlji i svijetu.

Zamjenica župana Nadica Žužak primila brončanu s EP-a Ines Grdenić Županija nagradila buduću pravnicu od koje strepe karatistice diljem svijeta

Natječaj je otvoren do 31. svibnja 2019. godine. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti članovi Županijske skupštine, radna tijela, župan, građani, udruge građana, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, sportske i druge ustanove. Potencijalni kandidati mogu biti pojedinci ili pravne osobe koji su svojim kontinuiranim i istaknutim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i postigli izuzetne rezultate na unapređenju stanja i razvitka pojedinih djelatnosti.

Stjepan Kožić Javni poziv do 23. travnja Za programe u kulturi osigurano 3,2 milijuna kuna

Također, budući dobitnik javnog priznanja treba u svojoj sredini uživati ugled uzorna djelatnika i stručnjaka. Kao jedan od kriterija navodi se i ostvaren rezultat u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Županije. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati životopis predloženog kandidata, točan naziv trgovačkog društva, ustanove, udruge ili druge pravne osobe koja je predložena za dodjelu javnih priznanja uz obrazloženje razloga predlaganja, odgovarajuću dokumentaciju i podatke o predlagatelju.

Gotovi prijedlozi podnose se Zagrebačkoj županiji, Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja na adresu: Ulica grada Vukovara 72/V, 10.000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom “Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2019. godini”.

Zagrebačka županija i dalje ulaže u njegu najtežih bolesnika Nova oprema mobilnim palijativnim timovima