Izbornik
Naslovnica Županije Koprivničko-križevačka 33 pregleda
evo što su pokazali...

Predstavljeni rezultati online istraživanja nasilja nad ženama u Županiji

Foto: Koprivničko-križevačka županija
Udruga HERA pruža pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja, a kao što je poručeno na predstavljanju, podaci ovog istraživanja ukazuju na prisutnost nasilja nad ženama koje ne možemo i ne smijemo zanemariti

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava,  udruga “HERA” Križevci u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom “Bolje sutra” grada Koprivnice predstavila je rezultate online istraživanja nasilja nad ženama u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Predstavljanju su prisustvovale i potpredsjednica Županijske skupštine i predsjednica županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova Verica Rupčić te pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Željka Koluder Vlahinja, koje su pozdravile okupljene te udrugama čestitale na hvalevrijednom istraživanju koje će doprinijeti borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, kao i na svim aktivnostima koje provode u svrhu boljitka zajednice.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama Nasilje nad ženama U sedam godina ubijeno čak 100 žena

Kao što je pojasnila predsjednica udruge „HERA“ Hera Marina Švagelj Jažić, istraživanje je nastalo u sklopu projekta “Aktivno protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji” koji provode s Udrugom „Bolje sutra“, i uz financijsku podršku Županije i Grada Križevaca.

Cilj projekta odnosi se na unaprjeđenje zaštite žrtava nasilja u obitelji i njihovo osnaživanje putem stručne savjetodavne, pravne i psihosocijalne pomoći te promicanje međusektorske suradnje u svrhu podizanja kvalitete života i socijalne uključenosti žrtava nasilja. Predmet istraživanja bio je utvrditi pojavne oblike i ozbiljnost problema nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja te potrebu za servisima pomoći žrtvama nasilja, a uzorak su činile 18-godišnjakinje, ukupno njih 321 koje su na pitanja odgovarale kroz internetski upitnik.

Ženska grupa Korak Ženska grupa Korak Osim ženama žrtvama nasilja, pomažu i – nasilnicima

Prema rezultatima, čak 80 posto ispitanih žena doživjelo je fizičko ili psihičko nasilje, no samo 10 posto ih je prijavilo, s time da 20 posto žena navodi kako ne bi mogle samostalno podmiriti osnovne životne potrebe, ukoliko bi na to bile prisiljene, a samo 16 posto ih je materijalno osigurano. Više od 50 posto ispitanica ima prijateljicu koja je jednom ili više puta bila žrtva nasilja te je skoro 40 posto žena vidjelo ili znalo da je njihov otac bio grub prema majci tijekom života.

Čak više od 30 posto je jednom ili više puta doživjelo neki oblik fizičkog nasilja od strane partnera, a skoro 50 posto ih je doživjelo neku vrstu psihičkog nasilja. Preko 73 posto žena smatra kako je obiteljsko nasilje i nasilje nad ženama puno veći problem nego se misli, a 88,5 posto ispitanica smatra da bi se u medijima trebalo puno više govoriti o tom problemu.

Festival žena iz ruralnih područja Koprivnica domaćin 15. rujna Festival vrijednih žena iz ruralnih područja

Žene s invaliditetom u anketi zauzimaju 8 posto, a kao što je kazala predsjednica Udruge "Bolje sutra" Marija Mraz, one ne prijavljuju nasilje nad njima jer su svjesne da su ekonomski ovisne o počiniteljima nasilja, ali i ovise o njihovoj pomoći u svakodnevnim životnim potrebama.

Udruga HERA jedina je organizacija civilnoga društva u Županiji koja pruža pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja, a kao što je poručeno na predstavljanju, podaci ovog istraživanja ukazuju na prisutnost nasilja nad ženama koje ne možemo i ne smijemo zanemariti.

Prepoznavanje nasilja nad ženama izuzetno je važan osobni, obiteljski i javnozdravstveni problem, ali i problem cjelokupnog društva gdje se krši dostojanstvo i ljudsko pravo žene.

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačka županija Zavodu za hitnu medicinu bespovratno 700.000 kn