Izbornik
Naslovnica Županije Brodsko-posavska
Ministar uprave posjetio Brodsko-posavsku županiju

Prenošenjem poslova s državne uprave na županije usluge će biti dostupnije

Foto: Zvonimir Penić
Niz poslova koji su građani do sada obavljali u uredima državne uprave, od vađenja rodnog lista do procjene vrijednosti nekretnina, od sljedeće će godine biti povjeren županijama

Ministar državne uprave Ivan Malenica sa suradnicima posjetio je Brodsko-posavsku županiju kako bi sa županijskim čelništvom održao radni sastanak s ciljem što bolje pripreme za predstojeću reformu državne uprave kojom se planiraju ukinuti uredi državne uprave, a ovlasti za obavljanje poslova povjeriti neposredno županijama.

Otvoren dječji vrtić u Adžamovcima Moderan prostor za svu zainteresiranu djecu

Kako reforma kreće od 1. siječnja iduće godine, Malenica je na sastanku objasnio da se tijekom dvotjednog obilaska hrvatskih županija želi upoznati s prilikama na terenu te se što bolje pripremiti za veliku reformu zacrtanu u nacionalnom planu reformi kojom bi se, na temelju načela supsidijarnosti i autonomije, poslovi koje je dosad obavljala državna uprava povjerili županijama. Slijedom toga predstojnik Ureda državne uprave Petar Antunović i župan Danijel Marušić ministra su upoznali sa sadašnjim modelom organizacije poslovanja Brodsko-posavske županije i ureda državne uprave, brojem djelatnika po stručnim spremama te svim uočenim nedostacima dosadašnjeg načina poslovanja i upravljanja.

Uredi državne uprave formirani su 2000. godine, no pokazalo se da takav koncept pružanja usluga središnje državne uprave nije najučinkovitije rješenje. Niz poslova koji su građani do sada obavljali u uredima državne uprave, od vađenja rodnog lista do procjene vrijednosti nekretnina, od sljedeće godine će biti povjereni županijama kako bi se modernizirala javna uprava te osigurala pravodobna i pouzdana kvaliteta javne usluge korisnicima.

Projekt vrijedan 1,7 milijuna kuna financira se iz fondova EU Počelo osposobljavanje njegovateljica u sklopu projekta Suradnja za uspjeh 3

Ova reforma ujedno je i prvi korak prema decentralizaciji te se očekuje da će vrlo brzo pokazati prve rezultate.

– Ovdje je riječ o zaista sveobuhvatnoj mjeri. Danima obilazim županije i mogu reći da su župani i županijska administracija spremni da te poslove zajedno s djelatnicima državne uprave počnu obavljati na efikasniji i učinkovitiji način. Sredstva za obavljanje tih poslova osigurana su u državnom proračunu u iznosu od 350 milijuna kuna, kao i 150 milijuna kuna za otpremnine – rekao je ministar.

Župan Danijel Marušić rekao je da je cilj spajanja županija i ureda državne uprave omogućiti pristupačnije i dostupnije usluge građanima.

– Posao je zaista iznimno velik, dosta se djelatnika preuzima, riječ je oko njih stotinjak. Oko 200 poslova ureda državne uprave sada preuzima županija i to je velik korak, no zajednički držimo da će na ovaj način cijela uprava biti funkcionalnija i dostupnija građanima – kazao je župan Danijel Marušić. 

Gradnja i obnova u mjestima do 2000 stanovnika Potpisani ugovori za razvoj manjih ruralnih sredina Bespovratne potpore Poduzetnicima i obrtnicima novih 320.000 kuna