Izbornik
Naslovnica Županije Splitsko-dalmatinska
Grad Solin i općine Dugopolje, Klis i Podstrana zajednički provode edukativne aktivnosti

Razmišljam EKOlogično – tribine, predstave, radionice kako postupati s otpadom

Građane će se na ekološki osvješteno djelovanje poticati brojnim edukacijama
Foto: Marko Prpić/PIXSELL/Ilustracija
Projekt Razmišljam EKOlogično, ukupne vrijednosti 1,171.898 kuna, sufinanciran je iz Kohezijskog fonda u iznosu od 85 posto

Održivo gospodarenje otpadom koje podrazumijeva smanjenje i odvojeno prikupljanje otpada ne tiče se samo jedinica lokalne uprave i samouprave, već svakog od nas. Kako bi svoje stanovništvo pripremili i educirali o promjenama koje dolaze, Grad Solin i općine Klis, Dugopolje i Podstrana dio aktivnosti provode zajednički.

Kliška tvrđava jedna je od finalista godišnje turističke nagrade HTZ-a Domaća atrakcija spojila uskoke i Igru prijestolja

Projekt Razmišljam EKOlogično, ukupne vrijednosti 1,171.898 kuna, sufinanciran je iz Kohezijskog fonda u iznosu od 85 posto. Nositelj projekta je Grad Solin, a sunositelji aktivnosti su općine Klis, Podstrana i Dugopolje. Zamišljen je kao program informativno-obrazovnih aktivnosti koji je usklađen s aktivnostima koje se provode kroz projekt izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta i nadopunjava ih.

Brošure, plakati, emisije...

Informativno-edukativne aktivnosti provodit će se putem letaka, brošura, plakata, specijaliziranih radijskih i TV emisija, nadogradnjom web-stranice sa sadržajima vezanim uz održivo gospodarenje otpadom, javnim i edukacijskim tribinama, kostimiranim igrokazima i predstavama za predškolsku djecu, edukativnim slikovnicama i bojankama, obilježavanjem datuma vezanih uz zaštitu okoliša, natjecanjima u školama u izradi kreativnih predmeta od otpada.

Kroz provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti poticat će se odvojeno prikupljanje i ponovna uporaba ili reciklaža otpada te podizanje ekološke svijesti stanovnika o njihovoj aktivnoj ulozi u smanjenju i sprečavanju nastanka otpada.

županija gradi pomorsku i cestovnu infrastrukturu Bolji životni standard u Podstrani

Građani će se informirati o ispravnom načinu postupanja s otpadom, mjerama za sprečavanje nastanka otpada, mogućnostima odlaganja razvrstanog otpada te ekonomskim i ekološkim koristima primjene načela suvremenog gospodarenja otpadom u svakodnevnom životu. Informativno-obrazovne aktivnosti provodit će se u suradnji sa stručnjacima za gospodarenje otpadom, udrugama za zaštitu okoliša, nastavnim osobljem u vrtićima i školama te udrugama za pomoć osobama s invaliditetom i poteškoćama u razvoju.

Sprečavanju nastanka otpada pridonijet će edukacija građana o mogućim načinima izbjegavanja nastanka otpada racionalnom kupnjom i izbjegavanjem bacanja hrane, kupnjom proizvoda u povratnoj ambalaži, korištenjem ekološki prihvatljivih proizvoda koji se mogu reciklirati, ispravnom uporabom i održavanjem proizvoda radi produljenja njihova vijeka trajanja, izbjegavanjem kupnje proizvoda za jednokratnu upotrebu, smanjenom uporabom plastičnih vrećica i drugim mjerama koje će pozitivno utjecati na sprečavanje nastanka otpada.

Mladi iz Solina pokazali veliko srce Akcija “Mjesec obitelji u Gradu Solinu” dobitnik Povelje za Naj-akciju 2018. godine Najmlađi pokazali humanost, darovali svoje slikovnice i igračke

– Rezultati koje želimo postići provedbom projekta u sustavu gospodarenja otpadom i u društvu na području grada Solina i općina Klis, Dugopolje i Podstrana jesu podignuta razina informiranosti i educiranosti o ciljevima i sustavu gospodarenja otpadom, povećana stopa odvajanja pojedinih kategorija otpada i smanjena količina odloženog biorazgradivog otpada podizanjem svijesti o kućnom kompostiranju. Planira se educirati građane i o adekvatnom korištenju građevina i infrastrukture za održivo gospodarenje otpadom, poput zelenih otoka i reciklažnog dvorišta, čime bi se postiglo smanjenje nastanka otpada, smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, povećanje razdvajanja otpada te u konačnici smanjenje cijene javne usluge prikupljanja otpada – objašnjava Dalibor Ninčević, gradonačelnik Solina.

Dugopolje planira izgraditi reciklažno dvorište, podijeliti svojim građanima kante za odvojeno prikupljanje otpada i kompostera pa im se projekt Razmišljam EKOlogično uklapa u te aktivnosti, doznajemo od načelnika Perice Bosančića.

Jakov Vetma, načelnik Klisa, smatra da odnos prema otpadu treba biti dominantna tema u cijeloj Hrvatskoj, pogotovo po pitanju edukacije i prevencije.

– Uspostavljanje sustava posao je državnih i lokalnih vlasti, ali mijenjanje stečenih navika izazov je koji stoji pred svim stanovnicima i to će biti dugotrajan proces – ističe Vetma.

U općini Dugopolje stalno se radi Perica Bosančić, načelnik Dugopolja, o godini na isteku i planovima za novu: Velika njemačka tvrtka stiže u malu općinu, pregovori pri kraju

Čišći i bolji život

– Projektni prijedlog, temeljem kojeg je potpisan ugovor o sufinanciranju, objedinjuje nekoliko hvalevrijednih aktivnosti s ciljem osvještavanja potrebe razvrstavanja otpada. U sljedećih godinu dana organizirat će se edukativne javne tribine. Također je planirano da učenici 7. i 8. razreda svih osnovnih škola s područja Solina, Podstrane, Klisa i Dugopolja izrade plakate s temom razvrstavanja otpada. Najbolji plakat će biti jedan od promidžbenih plakata koji čini vizualni identitet projekta Razmišljam EKOlogično. Projekt je lijepa i poučna priča koja, osim što promiče temu gospodarenja otpadom, spaja gradove i općine kako bi zajedničkim djelovanjem mogli što snažnije promicati potrebu razvrstavanja otpada. Pojedinačnim angažmanom svaki od nas može napraviti iskorak prema boljem, čišćem i organiziranijem životu, no zajednički naša poruka ima puno jači efekt. Očekujemo da ćemo ovim zajedničkim akcijama s gradom Solinom i općinama Klis i Dugopolje napraviti puno više nego pojedinačno svaki od nas – poručio je Mladen Bartulović, načelnik Podstrane. 

zakonska obveza Poziv vlasnicima pasa za obavezno mikročipiranje pasa