Izbornik
Naslovnica Županije Međimurska
SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Studentima po 600 kuna novčane potpore

Foto: Međimurska županija
U osnovne i srednje škole uložit će se dodatna četiri milijuna kuna za bolje uvjete

Skupština Međimurske županije jednoglasno je usvojila prijedlog o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2020./2021.

POPUŠTANJE MJERA Od danas svi učenici u školskim klupama

Pravo na nju imaju svi stanovnici Međimurske županije u statusu redovnog studenta. Sredstva za isplatu potpora osigurana su u županijskom proračunu, a potpora iznosi 600 kuna. Vijećnici su prihvatili prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinufinanciranja decentraliziranih funkcija osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2021. godini, kao i prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini škola kojima je osnivač županija.

DOPRINOS SMANJENJU ONEČIŠĆENJA U projekte energetske obnove ove će godine biti uloženo 112 milijuna kn

Po toj osnovi, u škole će se uložiti dodatna četiri milijuna kuna. Sredstva su namijenjena za kotlovnice, krovišta, kuhinju, ulaz, zamjenu stolarije, adaptaciju autobusnog stajališta u Donjoj Dubravi, nabavu vozila za potrebe nastave u strukovnom području prometa u Gospodarskoj školi, projektnu dokumentaciju za dogradnju škole za jednosmjensku nastavu u školi u Murskom Središću i izradu projektne dokumentacije za uređenje sportskih terena za potrebe Gimnazije J. Slavenskog, Ekonomske i trgovačke škole te Gospodarske škole Čakovec.