Izbornik
Naslovnica Gradovi Pula
Osigurano pola milijuna kuna da se mladima olakša put do prve nekretnine

Grad Pula mladima će sufinancirati kamatu kredita s 1500 kuna mjesečno

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
U uvjetima otežanog življenja u vrijeme pandemije ovo je mjera koja će pomoći većem broju naših mladih sugrađana da dugoročno riješe svoje stambeno pitanje – istaknula je zamjenica gradonačelnika

Grad Pula unaprijedio je Odluku o sufinanciranju kamate stambenih kredita kojom sufinancira kamate na stambene kredite za kupnju prve nekretnine i za aktivnosti koje se odnose na poboljšanje stambenih uvjeta. Odluka o sufinanciranju kamate stambenih kredita prilagođena je potrebama mladih.

Gradonačelnik na virtualnom summitu protiv antisemitizma 2021. ‘Možemo biti ponosni na činjenicu da smo pozitivan primjer tolerancije diljem EU’

Dorađena odluka

– Pula je pozicionirana na samom vrhu liste gradova poželjnih za život i to nas obvezuje da promišljamo stambenu politiku koja će našim mladim sugrađanima pomoći u rješavanju stambenog pitanja. Postojeću Odluku o sufinanciranju kamate pri kupnji prve nekretnine na području Grada Pule sada smo doradili te su proširene mogućnosti za uključivanje u subvencioniranje. Sufinanciranje kamate na stambene kredite, osim za kupnju prve nekretnine kako je to do sada bilo regulirano, sada se proširuje i na aktivnosti koje se odnose na poboljšanje stambenih uvjeta – primjerice za dogradnju ili nadogradnju nekretnine – rekla je zamjenica gradonačelnika Pule Elena Puh Belci.

– Ova je Odluka donesena na temelju sugestija naših građana koje smo uvažili te je za provedbu u proračunu Grada Pule osiguran iznos od 500.000 kuna. U uvjetima otežanog življenja u vrijeme pandemije ovo je mjera koja će pomoći većem broju naših mladih sugrađana da dugoročno riješe svoje stambeno pitanje – istaknula je Puh Belci.

Zamjenica gradonačelnika najavila pokretanje projekta Urbani vrtovi Puljani se mogu prijaviti za jednu od trenutačnih 88 parcela za urbani vrt na Gregovici

Pomoćnica pročelnice za društvene djelatnosti Grada Pule Irena Peruško osvrnula se na ključne izmjene Odluke rekavši da pravo na sufinanciranje kamate ima osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: da u trenutku podnošenja prvog zahtjeva po javnom pozivu nije starija od 40 godina; da ima prebivalište na području Grada Pule ukupno najmanje 10 godina; da nema u vlasništvu nekretninu, odnosno da bračni, odnosno izvanbračni drug te članovi domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu nekretninu te da je to podnositelju zahtjeva prva nekretnina za koju se traži sufinanciranje kao i da ostali članovi domaćinstva nemaju u vlasništvu nekretninu uvjetnu za stanovanje; da je zaključen ugovor o stambenom kreditu s kreditnom institucijom i da nema dugovanja prema proračunu Grada Pule.

Kredit do 100.000 eura

Sufinanciranje kamate stambenog kredita odobrit će se za kredit koji ne prelazi 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke. Sredstva se odobravaju u visini od 50 posto kamate anuiteta prema otplatnom planu zaključenog ugovora o stambenom kreditu, a maksimalno do 18.000 kuna odnosno u maksimalnom iznosu do 1500 kuna mjesečno po odobrenom zahtjevu, za maksimalno pet godina otplate kredita.

Više informacija o kriterijima i postupku prijave možete doznati na službenim web-stranicama Grada Pule u rubrici Natječaji i nadmetanja.