Izbornik
Naslovnica Gradovi Pula
REALIZACIJA PROJEKTA

Građani Pule i školarci učili o zbrinjavanju i razvrstavanju otpada

Građani Pule i školarci učili o zbrinjavanju i razvrstavanju otpada
Foto: Grad Pula
Grad Pula realizirao još jedan EU projekt pod nazivom ‘Razmisli, odvoji, uštedi!’.

Grad Pula uspješno je priveo kraju još jedan projekt financiran iz fondova EU pod nazivom „Razmisli, odvoji, štedi!“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1,197.845,49 kuna, od čega prihvatljivih troškova 1,173.470,49 kuna. Sufinanciranje projekta iz Kohezijskog fonda je 84,99 posto od ukupno prihvatljivih troškova i iznosi 997.449,81 kuna dok je Grad Pula osigurao preostalih 15,01 posto. Razdoblje provedbe projekta bilo je od 13. rujna 2018. do 13. kolovoza 2020.

Grad Pula najavio provedbu projekta Poduzetničkog centra ‘Coworking Pula’ Ovim projektom Pula još jednom potvrđuje svoju poziciju grada po mjeri poduzetnika

Informativne aktivnosti

Svrha projekta je osigurati provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvu, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta, a sve u svrhu postizanja dugoročnih ciljeva EU na tu temu.

Od obaveznih aktivnosti izrađeno je 7 vrsta letaka za različite skupine stanovništva s različitim temama; dvojezični letak (na hrvatskom i talijanskom jeziku) „Pametna kupovina“ i dvojezični letak „Ponovna uporaba“, koji su namijenjeni svim građanima Pule i podijeljeni svim korisnicima usluga odvoza komunalnog otpada putem uplatnica.

Izrađeno je i 5 različitih vrsta letaka u formi bookmarka; za djecu i odrasle, na temu sprečavanja nastanka otpada, ponovna uporaba, odvajanje stakla, plastike i papira. Navedeni materijali podijeljeni su uz komunalne račune, predavanja i radionice koje su se održale u svim odgojno obrazovnim institucijama, mjesnim odborima, na specijaliziranim TV i radio emisijama, na javnim površinama i ostalim javnim ustanovama.

Opatija Popularna plaža uređena, od četvrtka se otvara za kupanje

Javne tribine

Napravljeni su i razni plakati, od toga šest jumbo plakata te jedan trajni kaširani plakat veličine B1. Dvojezični jumbo plakati (na hrvatskom i engleskom jeziku) bili su postavljeni na najfrekventnijim pozicijama u gradu. Teme jumbo plakata bile su općenito o gospodarenju otpadom, odvajanje otpada, pametna kupovina i ponovna uporaba. Bili su namijenjeni građanima i turistima. Trajni kaširani plakati veličine B1 namijenjeni su djeci od 7 do 15 godina, na temu „NE BACAJ U PRIRODU – vrijeme biološke razgradnje otpada u prirodi“ te su podijeljeni po svim školama u kojima je održana edukacija, na području Grada Pule.

Nastale su i dvije različite brošure: dvojezična brošura (na hrvatskom i talijanskom jeziku) na temu „Odvajanje otpada“ koja se podijelila svim građanima uz uplatnice te dvojezična brošura na temu „Kompostiranje“ koja se dijelilagrađanima pri edukacijama po mjesnim odborima. Od ostalih obveznih aktivnosti, realizirala se produkcija, emitiranje i sudjelovanje u specijaliziranim radijskim i TV emisijama (prilagođenih osobama s posebnim potrebama uz primjenu znakovnog jezika za gluhonijeme) raspoređeni tijekom provedbe projekta.

Vrijednost radova je 54,167.565,23 kuna s PDVom Investicija gradnje školske zgrade financira se iz kredita U Medicinskoj školi Pula u jednoj smjeni moći će biti 400 učenika

Također, kroz obvezne aktivnosti izvršila se i nadogradnja mrežne stranice Grada Pule o gospodarenju otpadom te održavanje javnih i edukacijskih tribina na temu održivog gospodarenja otpadom po svim mjesnim odborima.

Od preporučenih aktivnosti održala su se predavanja/radionice po osnovnim i srednjim školama na temu sprječavanja nastanka i odvajanja otpada te ponovne uporabe predmeta. Održane su i predstave za djecu predškolske dobi, izrađen je edukativni didaktički materijal za predškolsku djecu (bojanka, bojice i memory igrica) te za osnovnoškolsku djecu (radni listići), a sve na temu odgovornog postupanja s otpadom.

Organizirano je i natjecanje u školama u izradi kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada, a nastali su i scenariji, radijske i televizijske reklame o gospodarenju otpadom za sve građane s područja obuhvata projekta.

PRIJAVE TRAJU DO 11. OŽUJKA Predstavljeno 7. izdanje pjevačkog festivala 'Pula pjeva'

Kroz cijeli projekt, vršila se kontinuirana promidžba i vidljivost projekta, za što je posebno osmišljen specifičan lik Recikloman – superheroj kampanje te je kreiran vizualni identitet i logotip kampanje, koji je pratio sve aktivnosti tijekom cijelog trajanja projekta. Provedbom aktivnosti u projekt se uključilo stanovništvo grada Pule te turisti, a u planu je nastaviti s informiranjem i educiranjem građana o održivom gospodarenju otpada, i nakon završetka projekta, sve u cilju nastavka puta održivog razvoja.