Izbornik
Naslovnica Županije Istarska
Investicija gradnje školske zgrade financira se iz kredita

U Medicinskoj školi Pula u jednoj smjeni moći će biti 400 učenika

Vrijednost radova je 54,167.565,23 kuna s PDVom
Foto: Srećko Niketić/PIXSELL
Istarska županija vodi brigu o tempu gradnje nove školske zgrade koja je već pod krovom.

Istarska županija kontinuirano ulaže u obrazovanje, a od posebne su važnosti investicije koje prate potrebe tržišta rada. Nedostatak liječničkog kadra i medicinskog osoblja danas je gorući problem na razini države, stoga će projekt gradnje nove zgrade Medicinske škole Pula svakako imati pozitivne učinke i u istarskom zdravstvu.

Župan Božidar Longin u obilasku Otvoren dječji vrtić u Pakoštanima i započeli radovi na izgradnji luke u Dragama

Koncept višekatnice

Kao osnivač škole, Istarska županija provodi projekt gradnje nove zgrade, za čije je potrebe naručila i financirala izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, geomehanički projekt, projekt zaštite građevinske jame te ostalih elaborata potrebnih za pripremu projekta izgradnje zgrade. Proveden je i postupke javne nabave za izradu projektne dokumentacije, za izvođenje radova izgradnje zgrade, stručni nadzor nad radovima, projektantski nadzor nad radovima te za voditelja projekta izgradnje zgrade. Idejni, glavni i izvedbeni projekt izradila je tvrtka AD - arhitektura i dizajn d.o.o. Pula.

Stručni nadzor provodi tvrtka IGH d.d. Zagreb, projektantski nadzor tvrtka AD - arhitektura i dizajn d.o.o. Pula. Voditelj projekta je tvrtka Primum - ing d.o.o. Pula. Izvođač radova je tvrtka Radnik d.d. Križevci. Planirana je gradnja višekatne građevine dimenzionirane za broj od 400 učenika u jednoj smjeni. Zgrada je koncipirana kao višekatnica s podrumskom etažom, prizemljem i dva kata. Ukupna površina obuhvata je 2450 m2, tlocrtna površina nove građevine je 1320,4 m2, bruto površina iznosi 4319,20 m2, a neto površina 3963,80 m2.

Đurđevac nastavlja s radovima Započeli radovi na izgradnji infrastrukture u Poslovnoj zoni A-sjever

Zgrada se zbog lokacije i temeljnog tla izvodi na dubinskim temeljima, tzv. pilotima do čvrste stijene. U podrumskoj etaži nalaze se gospodarski prostori, učenički klub te dva specijalizirana kabineta. Na prizemnoj etaži nalaze se javni prostori, višenamjenski prostor, kuhinja i blagovaonica, knjižnica i čitaonica, gospodarski prostori te uredi i zbornica. Na prvoj i drugoj etaži nalaze se učionice, specijalizirane učionice, kabineti i nastavnički kabineti. U sklopu građevne čestice predviđa se gradnja 15 parkirnih mjesta dim 5,0 x 2,5 m za potrebe škole.

Dovršetak radova 2021.

Kolni pristup planiran je sa Zagrebačke ulice preko postojećeg parkirališta. Kolno-pješački pristup predviđa se s istočne strane zgrade, a sa sjeverne strane osiguran je pristup u gospodarske prostorije. Investicija se financira iz kredita, za koji se Istarska županija krajem 2018. godine zadužila kod poslovne banke, sklopivši ugovor o dugoročnom kreditu, a nakon dobivanja suglasnosti Vlade RH. Istarska županija i Grad Pula osiguravat će svaki po 50 posto dospjelih anuiteta. Radovi su započeli u veljači 2020. godine, a rok za njihov dovršetak je proljeće 2021. godine.

Manje gužve u samom centru grada od početka ljeta Izgradnja garaže i uređenje Poljane u završnoj fazi

Vrijednost radova je 54,167.565,23 kuna s PDV-om. Na gradilištu Medicinske škole Pula završeni su radovi na konstruktivnom dijelu zgrade. Izvode se zidarski, gipskartonski radovi te se postavlja vanjska ALU stolarija. Svi instalaterski radovi obavljaju se u skladu s dinamikom izvođenja građevinskih radova. U podrumskom dijelu zgrade završeno je žbukanje. U tijeku je i priprema za postavljanje fasadne skele. Radovi se izvode prema ugovorenoj dinamici.