Izbornik
Naslovnica Gradovi Senj
Zahtjevi za potporu podnose se najkasnije do 27. travnja 2020.

Lokalna akcijska grupa Lika objavila natječaj za potpore mladim poljoprivrednicima

Uređena šetnica i plaža u Senju doprinijet će boljoj pridonijeti kvaliteti života, ali i turističkoj ponudi
Foto: Grad Senj
Sredstva putem ove Mjere korisnik može ostvariti jednom u programskom razdoblju

Lokalna akcijska grupa Lika objavila je treći LAG natječaj iz lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020. za provedbu Mjere 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima koja je usklađena s tipom operacije 6.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Sastanak o gradnji vjetroparka u Senju Sastanak s gradskom upravom Kineska tvrtka želi graditi vjetropark na području Senja

Potpora je namijenjena mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelji/odgovorne osobe poljoprivrednih gospodarstava za početak poslovanja, koji imaju prebivalište, a u slučaju trgovačkog društva ili obrta i sjedište na području LAG-a LIKA (Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Udbina, Vrhovine, Gospić i Senj).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava temeljem navedene mjere je 3,161.466 HRK pri čemu potpora po korisniku iznosi 370.625,00 HRK ukoliko će poljoprivreda biti glavno zanimanje i korisnik će biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede ili 148.250 HRK ukoliko poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede.

Sredstva putem ove Mjere korisnik može ostvariti jednom u programskom razdoblju, piše Grad Senj.

maškare od 13. siječnja do 13. veljače Počinje Senjski mesopust

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji na dan podnošenja zahtjeva za potporu nemaju više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na jednom poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelj, odnosno odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, a u slučaju trgovačkog društva mladi poljoprivrednik je odgovorna osoba isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu; te pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u standardnom ekonomskom rezultatu od 8000 do 49.999 eura.

knjižnica promocija knjige i čitanja Mjesec hrvatske knjige u Gradskoj knjižnici Senj donosi bogat program

Korisnici mogu ulagati u kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja; kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016)); kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta; kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme; podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada; uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje; građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda; stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU; operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Zahtjevi za potporu podnose se na adresu LAG-a LIKA od 24. ožujka 2020., a najkasnije do 27. travnja 2020.

Cijeli tekst Natječaja kao i natječajnu dokumentaciju zainteresirani prijavitelji mogu preuzeti na web stranici LAG-a LIKA: https://lag-lika.hr/news/lag-natjecaj-za-provedbu-mjere-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima/

Sanjin Rukavina Briga o najmlađima Gradonačelnik Senja u povodu blagdana darivao učenike

LAG LIKA poziva sve zainteresirane prijavitelje na LAG natječaj da prate web i FB stranicu LAG-a kako bi se pravovremeno upoznali s vremenom održavanja radionica za Mjeru 6.1.1.  na kojima će im biti objašnjeni uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.