Izbornik
Naslovnica Gradovi Pula
U Komunalnoj palači održana je druga sjednica Savjeta mladih Grada Pule

Mladi žele da ih se intenzivnije uključi u proces donošenja odluka i aktivnosti zajednice

Foto: Grad Pula
Gradonačelnik Boris Miletić potpisao je Europsku povelju o radu s mladima, naglasivši da su mladi budućnost te da je veoma važan kontinuiran rad s mladima s ciljem povećanja kvalitete života u zajednici

U pulskoj Komunalnoj palači održana je druga sjednica Savjeta mladih Grada Pule kojoj je nazočio gradonačelnik Pule Boris Miletić. Na početku sjednice gradonačelnik je članovima Savjeta mladih Grada Pule čestitao na izboru u novi saziv te zaželio uspješan rad u trogodišnjem mandatu. Predsjednik Paolo Pelesk prezentirao je Program rada za 2021. godinu, koji u potpunosti prati potrebe mladih i smjernice Lokalnog programa za mlade Grada Pule.

STRATEŠKI PROJEKT Do kraja 2023. uredit će se polivalentni centar na mjestu zapuštene Mehanike

Aktivnosti za 2021.

– Programom rada određena su načela, smjernice i područja djelovanja te se utvrđuju programske i druge aktivnosti Savjeta mladih za 2021. godinu, sukladno pravnom okviru djelovanja Savjeta mladih. Program rada Savjeta mladih sastoji se od pet područja djelovanja koja su definirana sukladno strateškom dokumentu za mlade, Lokalnom programu za mlade Grada Pule 2018. – 2020. Pet temeljnih cjelina su: obrazovanje i usavršavanje mladih, položaj na tržištu rada i poduzetništvo mladih, zdravlje mladih i socijalna politika, aktivno sudjelovanje mladih u društvu i kultura i slobodno vrijeme mladih. Savjet mladih u 2021. godini provest će aktivnosti uključivanja mladih u društvo različitim radionicama, debatama, javnim raspravama, panelima, projektima te sportskim, volonterskim, kulturnim i društveno-političkim aktivnostima. Na taj način mlade će se potaknuti na zdrav način življenja, osvijestiti o društvenoj odgovornosti te aktivnije uključiti u društvo. Svojim primjerom uključivanja i podupiranja društvenih zbivanja i aktivnosti, Savjet mladih poticat će ostale mlade na uključivanje, aktivizam te time doprinijeti lokalnoj zajednici – rekao je P. Pelesk.

Članovi Savjeta mladih izrazili su želju da se zajedničkim inicijativama s Gradom intenzivnije uključi mlade u proces donošenja odluka i aktivnosti zajednice od interesa za mlade. Također, najavili su suradnju s udrugama mladih s ciljem ispitivanja potreba mladih koje će poslužiti kao temelj za kreiranje novog strateškog dokumenta. Članovi Savjeta jednoglasno su donijeli i novi Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Pule kojim se uređuje njihovo konstituiranje, način rada i odlučivanje. Novost je mogućnost održavanja online sjednica. Tom prigodom Paolo Pelesk prezentirao je gradonačelniku i članovima važnost Europske povelje o radu s mladima.

Na jednom mjestu građani mogu vidjeti odakle dolazi novac u proračun i kako se troši Brošura Proračun u malom za 2021. svjedoči o gradskim investicijama

Suradnja na lokalnoj razini

Naveo je da je cilj Povelje pridonijeti daljnjem razvoju suradnje s mladima na lokalnoj razini. U Povelji su navedena načela koja trebaju usmjeravati rad s mladima te smjernice na koji način bi razni aspekti rada s mladima trebali biti ustrojeni kako bi bili u skladu s tim načelima. Nakon toga, gradonačelnik je potpisao Povelju naglasivši da su mladi budućnost te da je veoma važan kontinuiran rad s mladima s ciljem povećanja kvalitete života u zajednici. Više o Europskoj povelji o radu s mladima moguće je pronaći na linku.