Izbornik
Naslovnica Gradovi Belišće
projekt “Zajedno za treću dob”

O promociji izvaninstitucionalnih socijalnih usluga

1/3
Foto: BELIŠĆE
U sklopu projekta “Zajedno za treću dob”, kojemu je nositelj Grad Belišće, a partner Matica umirovljenika grada Belišća, zaposleno je 11 osoba koje skrbe za više od 100 starijih osoba organizacijom pomoći u kući i pružanjem ostalih usluga izvaninstitucionalne skrbi

Predavanje na temu “Promocija izvaninstitucionalnih usluga” provedeno je u okviru projekta “Zajedno za treću dob”, nastalog s ciljem unapređenja kvalitete i širenja izvaninstitucionalnih socijalnih usluga na području grada Belišća. Razgovaralo se o poteškoćama i izazovima starijih osoba te socijalnim uslugama koje Grad Belišće provodi za svoje građane starije životne dobi, a korisnici projekta iznijeli su svoje zadovoljstvo njegovim aktivnostima koje im omogućuju podršku u svakodnevnom životu.

U sklopu projekta “Zajedno za treću dob”, kojemu je nositelj Grad Belišće, a partner Matica umirovljenika grada Belišća, zaposleno je 11 osoba koje skrbe za više od 100 starijih osoba organizacijom pomoći u kući i pružanjem ostalih usluga izvaninstitucionalne skrbi. Projekt traje od 8. lipnja, a vrijedan je 1,961.680 kuna. Sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.