Izbornik
Naslovnica Gradovi Makarska
NAKON PODJELE PRAZNIT ĆE SE SAMO ČIPIRANI, A OSTALI ĆE SE UKLANJATI

Počela podjela novih čipiranih spremnika

Foto: Makarski komunalac
Kada će na red doći vaša ulica možete provjeriti pozivom na 021 695 010 i li putem maila na adresu makarski.komunalac@makom.hr

Makarski komunalac jučer je počeo sa zamjenom dosadašnjih spremnika za odvoz miješanog komunalnog otpada iz kućanstva s novim čipiranim spremnicima. Prvi na redu bili su stanovnici Ratca, a zamjena će trajati sve do 14. prosinca 2019. godine.

Prvih 20 brucoša krenulo je u akademsku godinu Sveučilište u Splitu otvorilo je studij hotelijerstva i turizma u Makarskoj

Iz Grada su zamolili građane da prema redoslijedu podjele spremnika, netko iz domaćinstva bude prisutan na primopredaji. Dosadašnji spremnik korisnici će moći prenamijeniti kao spremnik za ambalažni otpad – plastika, metal, tetrapak, zadržati za vlastite potrebe ili vratiti dodijeljeni spremnik Makarskom komunalcu d.o.o.

Nakon zamjene Makarski komunalc d.o.o. će prilikom odvoza miješanog komunalnog otpada prazniti samo čipirane spremnike, dok će se ostali nečipirani spremnici koji se zateknu na javno-prometnoj površini uklanjati.

Kada će na red doći vaša ulica možete provjeriti pozivom na 021 695 010 i li putem maila na adresu makarski.komunalac@makom.hr.