Izbornik
Naslovnica Gradovi Jastrebarsko
U Gradu kažu da je 72 posto neto iznosa financirano sredstvima Europske unije

Projekt od 170 milijuna kuna završava uređenjem i asfaltiranjem prometnica

1/3
Foto: Grad Jastrebarsko
Na području Jastrebarskog dosad je asfaltirano 15 kilometara prometnica u Prhoću, Izimju, Gornjem Desincu i donjoj Jaski, kao i dio županijske prometnice u Gornjoj Reki

I mještani gornjeg Izimja i dijela Gornjeg Desinca dočekali su posljednju etapu vrlo važnog infrastrukturnog projekta - sanacije i asfaltiranja prometnica. Nakon polaganja kanalizacijskih cijevi i svih popratnih radova, obavljena je sanacija rovova, nakon čega su uslijedili pripremni radovi za polaganje asfalta i samo asfaltiranje. Na području Jastrebarskog ukupno je dosad asfaltirano oko 15 kilometara prometnica u Prhoću, Izimju, Gornjem Desincu i donjoj Jaski, kao i dio županijske prometnice u naselju Gornja Reka.

Projekt su podržali Grad Jastrebarsko, Centar za kulturu i Zajednica KUU-a Glazbeni poklon zvijezda u pravo vrijeme za buđenje lijepih emocija: 'Jaska grade, sve na svijetu moje!'

Priključenost na mrežu

– Bitno je napomenuti da se od saniranih prometnica gotovo 10 kilometara odnosi na nerazvrstane ceste čija se obnova sufinancirala dodatnim sredstvima iz proračuna Grada. Na gradilištima u drugim naseljima koja su dio aglomeracije Jastrebarsko, poput Donjeg Izimja, Domagovića, Donje i Gornje Reke, Novaka Petrovinskih i Volavja radovi se i dalje izvode po planu. Na nekima od njih fokus je na polaganju cijevi, ugradnji revizijskih okana i izvedbi kućnih priključaka, no na pojedinima su krenuli i prvi koraci prema sanaciji i asfaltiranju prometnica – kažu u Gradu.

Radovi su započeli i u Zagrebačkoj ulici u Jastrebarskom, gdje će se kanalizacijske cijevi polagati u dužini od oko 135 metara. EU projekt podizanja kvalitete jaskanske vode "Naša voda, naša budućnost" koji provode Vode i Grad građanima Jaske donosi 97-postotnu priključenost na kanalizacijsku mrežu, 4000 novih korisnika, 43,5 kilometara novih kanala i kolektora, petnaest novih crpnih stanica sa 743 metara tlačnih cjevovoda, tri nove vodospreme ukupnog kapaciteta 510 kubika, 2,7 km rekonstruiranih kanala, dva nova retencijska bazena i dva kišna preljeva.

Projekt koji je donio sigurniji i kvalitetniji promet Sagrađen novi nadvožnjak i kružni tok s četiri traka i postavljena nova javna rasvjeta

Ukupna vrijednost projekta je 170 milijuna kuna, a 72 posto neto iznosa financirano je sredstvima EU. Aktualna gradilišta su Gornje Izimje, gdje su položena dva kilometra cijevi i ugrađeno 47 revizijskih okana. Izvedena su 32 kućna priključka i u cijelosti je dovršeno asfaltiranje. U Donjem Izimju položeno je 1,3 km cijevi, ugrađeno svih 38 revizijskih okana i izvedeno 37 priključaka, u G. Reki riješeno je 5,4 km cijevi, ugrađeno 185 okana i izvedena su 103 priključka.

Kućni priključci

U D. Reki riješena su dva kilometra cijevi, ugrađeno je 79 okana i 49 priključaka. Sanitarna kanalizacija naselja Prhoć dosad je donijela 3,3 km cijevi, ugrađeno je 113 okana i dvije crpne stanice, uz 79 kućnih priključaka. Obavljeno je i asfaltiranje prometnica. U G. Desincu je na 8,7 km cijevi ugrađeno 278 okana i 152 priključka. Sve tri crpne stanice ugrađene su na gradilištu kolektora Domagović-UPOV, gdje je dosad položeno i svih 1,5 km cijevi, uz ugrađena 42 okna.

Grad je pripremio hitni paket mjera pomoći obrtnicima i poduzetnicima Jaskanski heroji od 0 do 24 sata na raspolaganju svojim sugrađanima

Kućni priključci riješeni su na gradilištu Zdihovačka-Mačekova, gdje su položene sve cijevi u dužini od 1,5 km, a ugrađeno je i svih 34 revizijskih okana. U Domagoviću je položeno svih 7,3 km cijevi. Ugrađeno je i 201 okno i 173 priključka, dok je u Novakima Petrovinskima postavljeno 4,2 km cijevi, uz 107 okana i 91 priključak. Na gradilištu odvodnje prema retencijskim bazenima položeno je 2,5 km cijevi i izvedeno je 56 okana.

Na gradilištu Volavje postavljeno je svih 3,5 km cijevi i postavljena su sva okna, njih 101.