Izbornik
Naslovnica Gradovi Šibenik
ŠIBENIK

Sanacija TEF-a po propisima, plaža Banj sigurna je za kupače

Foto: Šibenik
Sve ono što je bilo opasno, zbrinuto je u skladu s Programom sanacije, rekao je gradonačelnik

U uredu gradonačelnika Grada Šibenika održana je konferencija za novinare na temu dezinformacija plasiranih u javnost vezanih za zemljište nekadašnje tvornice TEF u Šibeniku i plaže Banj. Na konferenciji su sudjelovali šibenski gradonačelnik Željko Burić, zamjenik gradonačelnika Danijel Mileta, direktorica tvrtke Batižele Nina Kursar, Lidija Bujas iz Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije te zastupnik u Hrvatskom saboru Franko Vidović.

Program sanacije

– Cilj našeg osvrta je biti potpuno transparentan i iskren, u prvom redu prema našim sugrađankama i sugrađanima, a onda prema svim gostima grada Šibenika te svima koje ova tema interesira. Sanacija onečišćenja tla nekadašnje tvornice Elektroda i ferolegura u Šibeniku vodila se u tri neovisna projekta prema programu sanacije, a počela je 2008. godine. Navedenim dokumentom kao kriterij onečišćenja tla definirana je granična vrijednost od 100 mg PAH/kg (policiklički aromatski ugljikovodici) i 5000 mg/kg mineralnih ugljikovodika predloženih na temelju propisa vezanih za gospodarenje otpadom. Sve tri istražene lokacije imaju manju količinu PAH/kg i bezopasne su za ljude – kazao je gradonačelnik Željko Burić dodavši da je završno izvješće predano resornom Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, a u kojem je navedeno da je provedena sanacija obavljena u skladu s Programom sanacije te u skladu sa zakonima RH.

Gradonačelnik je dodao da je provedena analiza ovlaštenog laboratorija, akreditiranog prema europskim normama, koja je pokazala da je plaža Banj, kao i područje cijelog TEF-a sigurno.

– Sve ono što je bilo opasno, zbrinuto je u skladu s Programom sanacije. Iskopan je opasni otpad s više od 1000 mg PAH/ kg te je koncem 2012. godine odvezen na termičku obradu u tvornicu GIRK Kalun u Drnišu i završen u rujnu 2013. Ostala je jedna lokacija katranske jame, koja će tek biti sanirana u sklopu kompletne valorizacije prostora – rekao je Burić.

Na prostoru TEF-a nalazi se bezopasni otpad, a sama plaža sigurna je za kupače jer se svake godine provode analize kakvoće vode koje pokazuju dobre i izvrsne rezultate. Europska banka za obnovu i razvoj odobrila je novu studiju o stanju na TEF-u te će je raditi neovisna i ovlaštena tijela.

– Izrađena je studija Instituta Ruđer Bošković, koju je naručio Grad Šibenik, a koju smo dobili u travnju 2011., dakle prije nego što se pristupilo projektu uređenja plaže. Tu studiju potpisuje sedam doktora znanosti, a voditelj tima bio je dr. sc. Neven Cukrov. Ona je pokazala da je prostor Banja apsolutno siguran za izgradnju plaže te za gradnju građevina za javnu i privatnu upotrebu. Nadležne institucije ove države rekle su da je zemljište TEF-a upotrebljivo. Neka se moji Šibenčani zapitaju zašto su područje TEF-a i plaža Banj meta – istaknuo je zastupnik u Hrvatskom saboru Franko Vidović, koji je u vrijeme sanacije obnašao dužnost zamjenika gradonačelnika Grada Šibenika.

Lidija Bujas iz Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije navela je da Zavod provodi istraživanje na plaži Banj prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje, koja točno definira parametre istraživanja. To su meteorološki pokazatelji, temperatura zraka i mora, slanost te mikrobiološki pokazatelji.

Godišnja istraživanja

– Kad je počeo projekt plaže Banj, radili smo ispitivanja prije nego što je plaža na tom mjestu uređena. Rezultati su bili zadovoljavajući. Na dvije točke godišnje se provede 20 istraživanja. Svi ti rezultati vidljivi su na aplikaciji kakvoća mora na plažama. Ocjena kakvoće mora ocjenjuje se na četiri stupnja: izvrsno, dobro, zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće. Godine 2022. kakvoća mora na plaži Banj proglašena je izvrsnom – kazala je Bujas.

ŠIBENIK Šibenik među deset gradova po povlačenju sredstava iz EU ODRŽANA IZLOŽBA Radovi, ideje i vizije studenata za mogući razvoj Šibenika POTICANJE NAJMLAĐIH Projekti iz robotike, klimatologije za učenike iz Šibenika, Murtera i Skradina