Izbornik
Naslovnica Županije Karlovačka
TEMA: SUKOB INTERESA

Edukativna radionica za dužnosnike Karlovačke županije i vijećnike Županijske skupštine

Foto: Karlovačka županija
Edukacija je održana u velikoj vijećnici Gradske uprave Grada Karlovca

U suorganizaciji Antikorupcijskog povjerenstva Karlovačke županije i Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa održana je edukativna radionica za sve dužnosnike s područja Karlovačke županije i vijećnike Županijske skupštine.

Karta baštine Karlovačke županije INOVATIVNO I JASNO PREZENTIRA ARHEOLOŠKE LOKALITETE I NALAZE Održana promocija 'Karte baštine Karlovačke županije'

Tema radionice bila je Sukob interesa u obnašanju dužnosti i porijeklo imovine. Edukacija je održana u velikoj vijećnici Gradske uprave Grada Karlovca.

U ime Karlovačke županije radionici su nazočili zamjenici župana Martina Furdek Hajdin i Mirko Martinović te predsjednica Antikorupcijskog povjerenstva Karlovačke županije Marija Brazdičić. Goste je u ime župana Damira Jelića pozdravila njegova zamjenica Martina Furdek Hajdin.

Radionica na temu pristupačnosti trgovačkih i ugostiteljskih objekata osobama s invaliditetom Radionica je slijed međuresornih aktivnosti Održana radionica o pristupačnosti trgovačkih i ugostiteljskih objekata osobama s invaliditetom

Tematski dio edukacije održali su Aleksandra Jozić Ileković, članica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Tončica Božić, članica Povjerenstva, Mia Jurinić, Savjetnica u Uredu Povjerenstva te Filip Štefan, voditelj Odjela za provjeru izvješća o imovinskom stanju.