Izbornik
Naslovnica Županije Zadarska
PODUZETNIČKI INKUBATOR

INOVAcija traži korisnike Centra za kreativne industrije

Foto: Zadarska županija
Traže se zainteresirani za korištenje poslovnih ureda

Ustanova INOVAcija i Zadarska županija prikupljaju iskaze interesa potencijalnih korisnika za poslovne prostore poduzetničkog inkubatora Centar za kreativne industrije.

IV. FAZA PROJEKTA Za regulaciju vodotoka Ričina u Zadru 7,9 milijuna kuna

Potencijalni stanari poduzetničkog inkubatora imaju na raspolaganju sedam poslovnih ureda i jedan zajednički radni prostor, a mogu koristiti i dvorane za sastanke i edukacije, multifunkcionalnu dvoranu, tonski studio s prostorijom za snimanje i montažu, fotostudio, izložbeni prostor i caffe bar s terasom te unajmiti fotoopremu i prijenosnu opremu za terensko višekanalno snimanje.

Ciljne skupine kao potencijalni stanari Centra su novoosnovani MSP-ovi u području kreativnih i kulturnih industrija, novoosnovani MSP-ovi u području ostalih sektora koji surađuju s poduzetnicima iz kreativnih i kulturnih industrija te postojeće inovativne tvrtke s potencijalom daljnjeg rasta u područjima kreativne i kulturne industrije.

Na početnoj konferenciji predstavljeni EU projekti Strukovne škole Vice Vlatkovića Projekti vrijedni 63 milijuna kuna

Iskazivanje interesa ne predstavlja obvezu za potencijalne korisnike, već će se koristiti za procjenu poduzetničkog interesa i pripremu Javnog poziva.

Više informacija i obrazac dostupni su na web-stranicama https:// bit.ly/Poziv_Centarzakreativne.