Izbornik
Naslovnica Županije Karlovačka
recikliranje otpada

Karlovcu 500 kontejnera za plastiku, papir i karton

Foto: cistocaka.hr
U sklopu projekta nedavno je preuzeto i 80 „zvona“ za staklo, koja će, kao i kontejneri za papir i plastiku, nakon potpisivanja ugovora o prijenosu vlasništva između Fonda i Grada Karlovca, biti raspoređena na cijelom području grada

Grad Karlovac preuzeo je ovih dana od Fonda za zaštitu okoliša 500 kontejnera; 250 za papir i karton te 250 za plastiku. Kontejneri su zapremine 1100 litara.

Obnova vojarne Karlovac U bivšoj vojarni stanovi za 350 € po kvadratu

U sklopu projekta nedavno je preuzeto i 80 „zvona“ za staklo, koja će, kao i kontejneri za papir i plastiku, nakon potpisivanja ugovora o prijenosu vlasništva između Fonda i Grada Karlovca, biti raspoređena na cijelom području grada. Za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Karlovca predviđena je nabava i dodatnih manjih spremnika za papir/karton i plastiku te za biootpad.