Izbornik
Naslovnica Županije Vukovarsko-srijemska
Ravnateljica Mirela Hutinec

Konstituirano Kulturno vijeće Grada Vukovara

Foto: Grad Vukovar
Vijeće se osniva s ciljem unapređivanja, očuvanja, zaštite te poticanja i promicanja profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva, posebice stvaralaštva mladih te promicanja potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina s područja Grada Vukovara u zemlji i inozemstvu

Sukladno odluci Gradskog vijeća Vukovara, konstituirano je Kulturno vijeće Grada Vukovara. Novi saziv Vijeća čine Mirela Hutinec, Gorana Kušić, Jelena Miškić, Vlasta Novinc i Robert Rac. Na konstituirajućoj sjednici za predsjednicu Kulturnog vijeća izabrana je ravnateljica Muzeja vučedolske kulture Mirela Hutinec, dok je za njenu zamjenicu izabrana Vlasta Novinc.

Vukovar 31. siječnja Radovi vrtićaraca na Noći Muzeja, dođite i pronađite crtež svog mališana

Vijeće se osniva s ciljem unapređivanja, očuvanja, zaštite te poticanja i promicanja profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva, posebice stvaralaštva mladih te promicanja potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina s područja Grada Vukovara u zemlji i inozemstvu.