Izbornik
Naslovnica Županije Vukovarsko-srijemska
DRUGA FAZA SANACIJE ODLAGALIŠTA

Na Kraplju sagrađena zatvorena vodosprema

Foto: Općina Gunja
Završeni radovi bili su dio druge faze sanacije odlagališta, a njihova ukupna vrijednost iznosila je više od 1,2 milijuna kuna

Završeni su radovi na sanaciji odlagališta neopasnog otpada Kraplja, koje se nalazi na području Općine Gunja. Poslije obavljenih radova krajem prošloga tjedna obavljena je primopredaja na kojoj su bili nazočni predstavnici općine, ali i investitora, izvođača, projektanata i vršitelja nadzora.

Rješavanje starih problema Obnova Lovačkog doma u Gunji preduvjet je za planove razvoja lovnog turizma

Prema riječima načelnika Općine Gunja Ante Gutića, ukupna vrijednost radova iznosila je više od 1,2 milijuna kuna, od čega je 90 posto radova financirao Fond za zaštitu okoliša, dok je preostali dio financirala Općina Gunja. – Ti su radovi bili dio druge faze sanacije odlagališta u okviru kojih je sagrađena zatvorena vodosprema za gašenje požara. Time gunjansko odlagalište nastavlja ispunjavati sve zakonske uvjete za potpuno ispravan način rada i potvrđuje se kao jedan od zasigurno najuređenijih deponija u RH – rekao je Gutić.

Pojasnio je da su radovi započeli krajem 2020., a u tom razdoblju sagrađena je zatvorena vodosprema u kojoj će se uvijek nalaziti određena količina vode Branimir Bradarić neophodna za gašenje požara. Treća faza sanacije odlagališta podrazumijeva potpuno zatvaranje deponija, a to će se prema planovima dogoditi kada on bude popunjen.

Gunjansko odlagalište jedno je od onih u Hrvatskoj koja nisu dobila rok kada se moraju zatvoriti, tako da se procjenjuje da ondje ima prostora za odlaganje otpada još 3, 4 godine. Podsjetio je kako je deponij Kraplja uređen poslije poplave 2014., kada se na prostoru gdje se već odlagao otpad uredilo odlagalište. Odmah potom počeli su i planovi njegova zatvaranja i sanacije.