Izbornik
Naslovnica Županije Zadarska
Energetska obnova zgrade Osnovne škole Nikole Tesle u Gračacu

Novi radovi na školi koja je oštećena u Domovinskom ratu

Foto: Josip Nekić
Predloženim mjerama energetski razred zgrade škole bit će poboljšan s E na B, a planirana godišnja ušteda je 320.967 kuna

Zadarska županija kao osnivač Osnovne škole Nikole Tesle u Gračacu, koja se nalazi u I. skupini razvijenosti jedinica lokalne samouprave, predala je svoj projektni prijedlog kao prijavitelj na otvoreni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, a za koji su osigurana bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Humana gesta pripadnika udruga ratnih vojnih i policijskih postrojbi Odrekli se godišnjeg novca od Županije za kupnju respiratora zadarskoj bolnici

Projekt je vrijedan 3,749.056,25 kuna, od čega bespovratna sredstva iz EU iznose 1,353.482,18 kuna. Razdoblje provedbe projekta započelo je 30. studenoga 2018. i trajat će do lipnja 2020.

Projektom je predviđena energetska obnova zgrade osnovne škole Nikole Tesle Gračac koja je građena u dvije etape. Godine 1962. utemeljena je škola i sagrađeno je sjeverozapadno i istočno krilo, 1968. godine dograđeno je jugozapadno krilo te dvorana s pomoćnim prostorijama (sanitarni čvorovi i garderobe). Za vrijeme Domovinskog rata zgrada je oštećena te nastava nije održavana sve do 2002. godine. Školska zgrada obnovljena je 2003. godine, a sastoji se od prizemlja i dva kata. Energetskim pregledom utvrđeno je da zgrada škole raspolaže znatnim potencijalom za primjenu mjera energetske učinkovitosti, a predloženim mjerama energetski razred zgrade škole bit će poboljšan s E na B. S obzirom na vrijeme gradnje te da na građevini nisu izvođeni radovi na obnovi vanjske ovojnice, potrebna je njezina sanacija.

Za županijske škole I ove godine EU financira obroke u osnovnim školama

Planirana je izrada glavnog projekta energetske obnove, provedba mjera energetske učinkovitosti zgrade osnovne škole, energetski pregled i izrada energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove, stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, koordinacija zaštite na radu tijekom građenja, promidžba i vidljivost, što će rezultirati promidžbom projekta u skladu s pravilima o promidžbi i vidljivosti projekata EU te PM Upravljanje projektom i administracija što će rezultirati uspješno provedenim projektom u ugovorenim i zadanim vremenskim, financijskim i operativnim kapacitetima.

Provedbom projekta ostvarit će se smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od 56%, odnosno za 320.967 kuna, te će se razina CO2 smanjiti za 53 posto.