Izbornik
Naslovnica Županije Istarska 8 pregleda
njemačka

Održana Finalna konferencija EU projekta DA-SPACE

Foto: Istarska županija
Događaji poput 2. International Demo Day-a i Finalne konferencije DA-SPACE projekta predstavljaju mogućnosti za umrežavanje na međunarodnoj razini

U njemačkom gradu Ulm održana je Finalna konferencija EU projekta DA-SPACE, na kojem su sudjelovali službenici Istarske županije i Istarske razvojne agencije IDA d.o.o., te predstavnici partnera Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Valter Flego Županijska subvencionira kamatu s 1 posto iz svog proračuna Istarska županija i IDA pokreću novu kreditnu liniju za poduzetnike

Pomoćnica direktora IDA-e Tamara Kiršić sudjelovala je na okruglom stolu na temu “Kako politika potiče otvorene inovacije i poduzetništvo”, a održan je i 2. Lokalni Demo day na kojemu su svoju inovativnu ideju, kao rezultat rada u 2. ciklusu Otvorenog inovacijakog laboratorija, prezentirali pobjednici lokalnog laboratorija Nikolina Gerić i Roman Ivezić.

Događaji poput 2. International Demo Day-a i Finalne konferencije DA-SPACE projekta predstavljaju mogućnosti za umrežavanje na međunarodnoj razini, sudjelovanje na predavanjima poznatih govornika te za dijeljenje i širenje iskustava i znanja u području otvorenih inovacija i ko-kreacije.

radovi uoči sezone Gradi se oborinska odvodnja uz novouređenu plažu u Poreču

Projekt DA-SPACE promovira interdisciplinarnu i međunarodnu suradnju i usmjeren je na povezivanje akademskog, gospodarskog, istraživačkog i javnog sektora, te stvaranje inovativnog i tehnološki razvijenog okruženja. Ciljevi su unaprjeđenje poduzetničkih vještina i smanjenje odljeva mozgova, podupiranje inovacija i uvođenja novih tehnologija, te suradnja i stabilnost u dunavskoj regiji.