Izbornik
Naslovnica Županije Primorsko-goranska
Promocija destinacija kroz prizmu kulture

Održana završna konferencija milijun eura vrijednog projekta ArTVision+

Završna konferencija ArTVision+
Foto: Primorsko-goranska županija
Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa suradnje INTERREG V-A Italija - Hrvatska 2014. - 2020., a riječ je o nastavku projekta ArTVision

U Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka održana je završna konferencija projekta ArTVision+. Prisutne su pozdravili, u ime vodećeg projekta Primorsko-goranske županije, zamjenica župana Marina Medarić, Hrvoje Grancarić, projekt-manadžer programa prekogranične suradnje INTERREG i Susanna Torres, izvršna asistentica voditelja projekata EU u Zakladi Pino Pascali.

PROJEKT VAŽAN ZA GRAD Idući tjedan počinju radovi na rekonstrukciji glavnog parka u Ivancu

U sklopu programa održane su četiri petominutne prezentacije pojedinih dijelova projekta te prikazana četiri kratka promotivna filma koja predstavljaju sve regije koje su sudjelovale u projektu. Također, nastupali su sopci s Krka Nenad Polonijo i Ivan Kosić te klapa Vinčace. Projekt ArTVision+ provodi se kako bi se stvorile inovacije u interaktivnoj, međuinstitucionalnoj i interdisciplinarnoj kulturnoj komunikaciji među regijama Hrvatske i Italije te kako bi se promovirala umjetnost kroz korištenje vrijednosti i potencijala kulture kao glavnog pokretača održivog turističkog razvoj. Primorsko-goranska županija vodeći je partner u projektu ArTVision+.

Cilj projekta je unapređenje turističkog razvoja te promocija destinacija kroz prizmu kulture. Projekt uključuje poticanje promocije turističkih destinacija predstavljanjem njihova kulturnog nasljeđa te jačanjem kvalitetne suradnje između umjetnika i organizatora turističke ponude putem IT platforme koja je izrađena u okviru projekta.

Projekt EU Energetska obnova zgrade HZMO-a i HZZO-a u Osijeku

- Ljepota ovog projekta je da je imao zadatak promovirati kulturu u onim manje eksponiranim turističkim središtima. Vjerujem da će rezultati koji su ostali iza ovog projekta biti i dalje aktualni kao što je i proizašla IT platforma, svojevrsna „burza“ za razmjene kulturnog sadržaja između svih pokrajina koje su sudjelovale u ovom projektu. Vjerujem da će ona zaživjeti, biti aktivna i dalje te nastaviti s kulturnom razmjenom i u budućnosti - rekla je Medarić.

Početak radova u Moščenićkoj Dragi VELIKA INVESTICIJA Početak radova na dogradnji obale i gradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi

Umjetnički prikaz županija

U okviru projekta snimljeno je 38 kratkih umjetničkih prikaza turističkih odredišta u četirima regijama (Puglia, Veneto, Kvarner i Dalmacija). Primorsko-goranska županija izradila je 9 promotivnih filmova u kojima su pojedine destinacije prikazane kroz prizmu kulture i prirodne baštine. Tako je u Lubenicama snimljena priča o Muzeju ovčarstva, u Vrbniku i Baški o putovima glagoljice, u Moščenicama o Mitskoj stazi (Trebišće – Perun), u Rijeci je snimana priča o kaštelu na Trsatu, na Velom Lošinju o morskoj i podmorskoj baštini, na Rabu o srednjovjekovnoj baštini otoka Raba, na Cresu o šumi Tramuntana, u Gorskom kotaru o Vražjem prolazu i Zelenom viru, a snimljen je i film o istarskoj ljestvici.

Među navedenim filmovima publika je izabrala da film „Rab - srednjovjekovna baština“ predstavlja Primorsko-goransku županiju u posebnom dijelu programa 76. Venecijanskog filmskog festivala, a film je nagrađen u kategoriji očuvanja lokalne baštine i identiteta.

Jedna od aktivnosti u sklopu Projekta su bile i edukacije studenata i neovisnih lokalnih kulturnih aktivista o izradi video-sadržaja, a u svakoj od regija organiziran je po jedan međunarodni kulturni događaj kao primjer korištenja IT platforme.

Primorsko-goranska županija Potpisani ugovori za dogradnju luke Baška

Primorsko-goranska županija vodeći je partner u projektu ArTVision+ uz podršku još dvaju partnera iz Hrvatske (Turističke zajednica Kvarnera i Javna ustanova RERA za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije) te četiriju partnera iz Italije (Zaklada Pino Pascali, Agencija Puglia Promozione, Sveučilišta Ca Foscari iz Venecije te Regija Veneto).

Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa suradnje INTERREG V-A Italija - Hrvatska 2014. - 2020., a riječ je o nastavku projekta ArTVision.

Ukupna vrijednost projekta je 1,006.360 eura, od čega bespovratna sredstva EU iznose 855.406 eura. Proračun Primorsko-goranske županije iznosi 244.310 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 207.663,5 eura. Projekt se provodi od 1. siječnja 2018. do 30. rujna 2019. godine.