Izbornik
Naslovnica Županije Zadarska
Zadarska zdravstvena ustanova prešla na ekološki prihvatljiv energent

Opća bolnica Zadar na plinskom grijanju, uštede milijun kuna godišnje

Foto: Zadarska županija
EVN dnevno plinom opskrbljuje više od 1400 korisnika, od čega je daleko najveći broj korisnika, njih 1150, u Zadarskoj županiji, među kojima je 1100 kućanstava i 50 poslovnih korisnika

Prigodnom svečanošću obilježen je završetak priključenja Opće bolnice Zadar na EVN-ovu plinsku mrežu. To je kruna svih aktivnosti i napora uloženih u energetsku obnovu OB-a Zadar, koji će na godišnjoj bazi, sa zgradom nove Poliklinike, ostvariti uštede od milijun kuna. Zamijenjena je kotlovnica i obnovljen bolnički dimnjak koji je “ozelenio”, kako bi se simbolično obilježio početak korištenja novog izvora energije, plina, po zdravlje građana i zaštitu okoliša daleko prihvatljivijeg energenta. Uvođenjem plinskog grijanja smanjit će se i štetne emisije CO2 za 433 tone godišnje.

Održana 16. sjednica Županijske skupštine Vijećnici pitali o onečišćenju Zrmanje, legalizaciji ali i pohvalili Centar na Relji

Vraćanje ulaganja za 3 godine

– Od prelaska na plin naša bolnica ima vidljivo manje troškove, osoblje ugodnije radne uvjete, a pacijenti ugodnije i zdravije uvjete za lakši oporavak – rekao je dr. med. Željko Čulina, ravnatelj OB-a Zadar dodavši da nije bilo sumnje da je plin pravi izbor kad je vidio izračune o gotovo 50 postotnoj uštedi energije, a cijela će investicija biti vraćena za tri godine.

Župan Božidar Longin naglasio je da se Zadarska županija jasno opredijelila za načela održivog razvoja prema kojima se, između ostalog, preporučuje korištenje obnovljivih i ekološki prihvatljivijih izvora energije.

– Zadarska je županija vodeća u državi po investicijama u obnovljive izvore energije, jer je samo u projekte sunčanih i vjetroelektrana do sada na našem području uloženo 1,2 milijarde kuna. Uz vjetar i sunce, jedan od tih ekološki čišćih izvora energije zemni je plin, koji je još uvijek ekonomski i ekološki jedan od najisplativijih energenata – istaknuo je Longin podsjetivši kako je 2009. sklopljen ugovor o koncesiji za gradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina s tvrtkom EVN Croatia Plin.

Turoperatori Pojačan interes Norvežana za Zadar

– Od tada do danas plin je stigao do Zadra, Benkovca, Biograda, a uz kućanstva, sve je veći broj javnih ustanova koje koriste plinsku mrežu. Sada i naša Opća bolnica postaje jedan od korisnika. To je jedna od rijetkih zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj koja ne posluje u minusu, što pokazuje da rade odgovorno i kvalitetno. Ovim priključkom na plinsku mrežu naša će bolnica ostvariti dodatne uštede koje će, vjerujem, iskoristiti u svrhu ostvarenja još kvalitetnije zdravstvene skrbi – poručio je župan.

Član Uprave EVN Croatia Plin Vlado Mandić kazao je da je u sklopu plinofikacije Dalmacije dosad sagrađeno 135 kilometara plinske mreže, od čega 43 km na području Zadarske županije. EVN dnevno plinom opskrbljuje više od 1400 korisnika, od čega je daleko najveći broj korisnika, njih 1150, u Zadarskoj županiji, među kojima je 1100 kućanstava i 50 poslovnih korisnika.

kulturno dobro Obnovljen Gornji most iz 19. stoljeća

Prenamjena sredstava

– Izuzetno mi je drago da godišnje uštede od gotovo 50 posto OB Zadar može prenamijeniti za neke druge potrebe, bilo da su to ulaganja u odjele i stvaranje još boljih radnih uvjeta za bolničko osoblje ili ulaganja usmjerena k još boljoj skrbi i ugodnijem boravku bolesnika – istaknuo je Mandić.