Izbornik
Naslovnica Županije Karlovačka
Mjesec i pol radova

Počinje sanacija šetnice iznad turbine na Korani

Foto: Grad Karlovac
U okviru projekta već je sagrađena pješačko-biciklistička staza s javnom rasvjetom na desnoj obali Korane, na dijelu od Aquatike do drvenog mosta i postavljena ambijentalna rasvjeta na drvenom mostu

S tvrtkom TKK d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge iz Karlovca sklopljen je ugovor o radovima na sanaciji šetnice iznad turbine na Korani vrijednosti 264.753,75 kuna.

Ministar ćorić i gradonačelnik Mandić Obilazak radova na protupoplavnom nasipu u Logorištu

Radovi obuhvaćaju skidanje postojećih drvenih mosnica i stavljanje novih, zamjenu dotrajalih elemenata čelične konstrukcije te novu antikorozivnu zaštitu čelične konstrukcije. Radovi će se izvoditi od 1. srpnja do 15. kolovoza. Navedeni radovi izvode se u okviru projekta „Izgradnja NATURA 2000 interpretacijskih centara na otvorenom, javne i ambijentalne rasvjete“ čiji je nositelj Karlovačka županija i sastoji se od više zahvata na području Karlovca, Ogulina i Ozlja te je za ukupni projekt Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dodijelilo 7,828.815,37 kuna bespovratnih sredstava od kojih se 3,507.400 kn odnosi na Grad Karlovac.

Karlovac Sezona na Foginovom i službeno počela

U okviru projekta već je sagrađena pješačko-biciklistička staza s javnom rasvjetom na desnoj obali Korane, na dijelu od Aquatike do drvenog mosta i postavljena ambijentalna rasvjeta na drvenom mostu, a također je predviđeno postavljanje multimedijske opreme za prikaz edukativnih sadržaja na šetnici, turističke signalizacije, info-edukativnih panoa i mobilnog interpretacijskog centra.