Izbornik
Naslovnica Županije Zadarska
Održan treći sastanak u sklopu projekta PRIZEFISH

Poticanje na nove metode ribolova, certificiranje...

1/3
Foto: Zadarska županija
Projekt je počeo 1. siječnja 2019., a završava 30. lipnja 2021. godine

Telekonferencijski je održan treći sastanak projektnih partnera na projektu “PRIZEFISH – Piloting of eco-innovative fishery supply-chains to market added-value Adriatic fish product”.

Unatoč krizi, nastavlja se nekoliko europskih projekata U Benkovcu love znanje i bokun kulture uz pomoć sredstava EU

Ideja projekta, koji je počeo 1. siječnja 2019., a završava 30. lipnja 2021., zasnovana je na prekograničnoj suradnji Italije i Hrvatske i kreiranju zajedničke ribarstvene politike. Opći cilj projekta je potaknuti usvajanje inovativnih metoda i tehnologija u ribarstvu koje će omogućiti stvaranje dodane vrijednosti proizvodima ribarstva i certifikacija ribljih proizvoda. Proračun projekta je 3,12 milijuna eura, a Zadarskoj županiji kao partneru na raspolaganju je 349.430 eura, od čega se 85 % sufinancira iz ERDF-a.

Lani je provedena preliminarna analiza stanja ribarstva u Jadranskom moru. Zadarska županija je u protekloj godini u suradnji s organizacijama proizvođača na hrvatskoj i talijanskoj strani te Ministarstvom poljoprivrede izradila izvješće o postojećem stanju prerađivačke industrije ciljanih vrsta riba. Odabrane morske vrste na kojima će se raditi na podizanju kvalitete, produljenju trajanja proizvoda, odgovornom odnosu prema resursima i okolišu, podizanju vrijednosti kroz preradu, te specifičnim inovacijama u okviru pakiranja i promocije su srdele, kozice, muzgavci, cipli, a od školjkaša kućice.

Odobreno prvih 30 milijuna kuna regionalnim centrima kompetentnosti Zadarske županije Gradit će se suvremena automehaničarska radionica

Ove će se godine organizirati sastanci za promicanje važnosti ekološkog označavanja koji će potrošače informirati da je proizvod dobiven iz odgovornog ribolova. Potaknut će se usvajanje novih metoda ribolova kao i interes za ulazak u postupak certificiranja radi postizanja veće konkurentnosti na europskom tržištu.