Izbornik
Naslovnica Županije Splitsko-dalmatinska
Makarska novcem iz EU podiže kvalitetu života građana

Projekti usmjereni na djecu s teškoćama u razvoju, zapošljavanju žena...

1/3
Foto: Grad Makarska
Poboljšava se i rad vrtića, pa je 109 djece uključeno u produženi rad vrtića, 19 djece u smjenski rad, zbog čega je zaposleno 13 odgojitelja, 3 nova stručna suradnika, pomoćni kadar, a 25 odgojitelja i stručnih suradnika pohađat će dodatne edukacije

Posljednje dvije godine aktivnom pripremom, prijavom i osiguravanjem sredstava za različite projekte iz domene odgoja i obrazovanja, zapošljavanja i socijalne uključenosti iz EU fondova, Makarska je uvela niz novih sadržaja i usluga za svoje građane, čime se direktno poboljšava kvaliteta života, i to uglavnom osjetljivih skupina. Radi se o projektima u kojima je u fokusu čovjek i koji rješavaju brojne probleme: od nezaposlenosti, stvaranja boljih životnih uvjeta skupinama u nepovoljnom položaju, većoj dostupnosti socijalnih usluga, unapređenju sustava odgoja i obrazovanja i slično.

Foto: Grad Makarska

Makarska TZ Makarska poziva Makarane da im se pridruže u projektu uljepšavanja grada Bira se najljepša balatura

“Uvodimo nove sadržaje”

– Grad Makarska sudjeluje u svojstvu ili nositelja ili partnera na EU projektima sa svim subjektima u gradu, javnim ustanovama i organizacijama civilnoga društva, u provedbi njihovih projekata. Posebno smo zadovoljni projektima kojima je nositelj Grad i činjenici kako uistinu pružamo nove usluge i uvodimo nove sadržaje u grad, što u konačnici za cilj ima bolju kvalitetu života naših građana, osobito osjetljivih skupina – kaže Dražen Nemčić, zamjenik gradonačelnika.

U gradskoj upravi ističu kako je to rezultat kvalitetne suradnje Grada, koji sve dobre ideje i projekte prati, razvojne agencije MARA-e, koja projekte priprema te škola, vrtića, sportskog centra i ostalih javnih ustanova i organizacija civilnoga društva.

– Radimo na komunikaciji, umrežavanju i informiranju svih dionika na lokalnoj razini s ciljem razvoja njihovih ideja za prijavu na natječaje i na samoj provedbi projekata koji se financiraju iz EU fondova. S ponosom mogu reći da je prolaznost projekata koje je agencija prošle godine prijavila na EU natječaje zasad 100 postotna te da smo projektima koji su sada u provedbi samo iz Europskog socijalnog fonda omogućili angažman ili posao na projektu za 57 osoba – izjavila je Lidija Vukadin Vranješ, ravnateljica Makarske razvojne agencije MARA-e.

Sportski treneri pomno su pripremili programe treninga Predstavljen projekt Zajednice sportskih udruga i partnera vrijedan 1,3 milijuna kuna SPORTski INpuls – uz pet sportskih aktivnosti do inkluzije djece s teškoćama u razvoju

Već je četiri godine zaredom Grad Makarska nositelj projekta “S osmijehom u školu – pomoćnici u nastavi makarskih školaraca” u partnerstvu s osnovnim školama, razvojnom agencijom i Udrugom OSI Sunce kojim se za 18 učenika s teškoćama u razvoju osiguravaju pomoćnici u nastavi, njih 13, a sve zahvaljujući više od 2 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda te dodatnih 400.000 kuna iz proračuna Makarske.

Osim toga, djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom od siječnja ove godine kroz projekt SPORTski INpuls (sportska inkluzija) omogućeno je uključivanje u zajednicu kroz pet novih sportskih aktivnosti – atletiku, plivanje, sportsko i terapijsko penjanje, biciklizam te košarku. Nositelj projekta je Zajednica sportskih udruga Grada Makarske s partnerima Gradom Makarska, Udrugom OSI Sunce te osnovnim školama, a projektu je osigurano 1,3 milijuna kuna, s pomoću kojih će čak 9 trenera i sportskih stručnjaka iz gradskih klubova uključiti čak 55 djece s teškoćama u razvoju u sportske aktivnosti.

Foto: Grad Makarska

Radi kvalitetnog usklađivanja poslovnog i obiteljskog života obitelji te unapređenja usluga predškolske ustanove Dječjeg vrtića Biokovsko zvonce osigurana su sredstva u iznosu od 4,4 milijuna kuna kroz EU projekt „Zvonce za obitelj je najbolji prijatelj!“. Projekt je obuhvatio 6 vrtića i 14 skupina, 109 djece uključenih u produženi rad vrtića, 19 djece uključenih u smjenski rad, 13 novozaposlenih odgojitelja, 3 nova stručna suradnika, i to logoped, edukacijski rehabilitator i kineziolog, pomoćni kadar: spremačicu i kuharicu, dok će dodatno 25 odgojitelja i stručnih suradnika poboljšati svoje profesionalne kompetencije pohađanjem stručnih edukacija. Projektom će se unaprijediti i dva posebna programa: sportski program i program s djecom s teškoćama. Čak 579.537 kn predviđeno je za nabavu novog namještaja i didaktičke opreme za svih 6 vrtićkih objekata.

Ujedinjuju se turističke zajednice Makarske rivijere, Vrgorca i Imotskog H. Novak Srzić: Načelnik Baške Vode odbija suradnju i svima nam šteti

Motivacija nezaposlenih

“Marendajmo zajedno” projekt je kojim se osigurava školska prehrana za učenike osnovnih škola, koji se financira sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije, i koji Grad provodi u suradnji sa školama već drugu godinu zaredom.

U tijeku je i uspješna provedba programa Zaželi kroz projekt Gradskog društva Crvenog križa Pružam ti ruku. Ovom projektu također iz Europskog socijalnog fonda dodijeljeno je 2,1 mil. Kn, a Grad Makarska, kao i ostale općine Makarskog primorja u projektu sudjeluju kao partneri. Projektom se 12 nezaposlenih žena zaposlilo na dvije godine, a zadatak im je brinuti se o 64 osobe kojima je potrebna njihova njega i pomoć u kući. Kroz projekt sedam žena će se dodatno i obrazovati što će i nakon realizacije projekta povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada.

Nedavno je razvojna agencija Mara potpisala ugovor vrijedan preko 900.000 kuna za projekt kojem je cilj ima razviti, 
osnažiti i motivirati nezaposlene građane za aktivaciju i ulazak u svijet rada.

Unapređenje usluge u novoj turističkoj sezoni U prizemlju palače Tonolli uređuje se multimedijski Centar za posjetitelje