Izbornik
Naslovnica Županije Splitsko-dalmatinska
Ostvaruje se Strategija razvoja Grada Sinja

S prihodima od 70 milijuna kuna do velikih projekata 'teških' 550 milijuna

Foto: Grad Sinj
Unatoč nestabilnoj političkoj sceni, Grad Sinj ide naprijed, ulaže se u infrastrukturu, turizam, kulturu i zapošljavanje

Grad Sinj, s vlastitim proračunskim prihodima od oko 70 milijuna kuna, potpisao je ugovore o sufinanciranju i financiranju projekta ukupne vrijednosti oko 550 milijuna kuna. Dosad najveći projekt koji će se realizirati je "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj" procijenjen na oko 370 milijuna kuna, od čega su 211 milijuna bespovratna sredstva Europske unije, a po 36 milijuna dolazi iz državnog proračuna i Hrvatskih voda.

živopisna skulptura Obnovljen simbol grada Sinja - spomenik Alkara

”Sinj u sridu”

Projekt je obuhvatio sanaciju 1,3 kilometra vodoopskrbnih cjevovoda, 700 metara novih vodoopskrbnih cjevovoda, rekonstrukciju i sanaciju tri vodospreme, izgradnju 74 kilometara gravitacijskih kolektora, četiri kilometra tlačnih cjevovoda i 12 crpnih stanica, sanaciju 3,5 kilometra postojećih gravitacijskih cjevovoda, dogradnju postojećeg uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja, kapaciteta 26.000 ekvivalenta stanovnika, te ispusnog cjevovoda u duljini od 5,5 kilometara. Projekt će omogućiti 3054 nova priključka za više od 8000 stanovnika, čime će se priključenost na mrežu javne odvodnje povećati sa sadašnjih 45 na 83 posto. Drugi veliki projekt je integrirani projekt obnove kulturne baštine "Sinj u sridu" ukupne vrijednosti 71 milijun kuna, od čega 58 milijuna stiže iz EU fondova.

– Bez ovako osiguranih sredstava Grad Sinj možda nikada ne bi bio u prilici rekonstruirati, obnoviti i revitalizirati nepokretna kulturna dobra – tvrđave Grad i Kamičak sa satom, zgradu Palacinu i ulice u užem centru Grada, valorizirati nematerijalnu kulturnu baštinu kao što je viteška igra Alka i izgraditi Interpretacijsko-edukacijski centar "Sinjska alka" sa zatvorenom halom za jahanje – kažu u Gradskoj upravi i dodaju da je Grad Sinj sa svojom izuzetnom kulturno-turističkom ponudom prepoznat u mreži Europskih destinacija izvrsnosti, a ta prisutnost "duha prošlih vremena koja lebdi nad Sinjem", neprocjenjivo je kulturno nasljeđe.

Potpisani ugovori o dodjeli sredstava i sufinanciranju vodno-komunalne infrastrukture Osiguran novac za Aglomeraciju Sinj, iz EU stiže 211 nepovratnih mil. kn

Osmišljen je i projekt Veteranski centar Sinj, koji će se graditi na prostoru bivše vojarne Ivaniša Nelipića u samom centru Sinja, vrijedan 46 milijuna kuna, također financiran sredstvima EU. Time se započinje s revitalizacijom bivše vojarne unutar koje će se urediti glavna prometnica s kompletnom komunalnom infrastrukturom i parkiralištem. Na području zaštite okoliša i gospodarenja otpadom, Sinj je blizu ostvarenja projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada Mojanka, vrijednom 20-tak milijuna kuna, uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša u visini od 85 posto. Fond je sufinancirao i izgradnju reciklažnog dvorišta koje je već završeno.

U tijeku su pripreme za projektiranje sortirnice otpada, čime će se, uz projekt odvojenog prikupljanja otpada na kućnim vratima, zaokružiti cilj - gospodarenje otpadom. Kroz Grad kojim prolaze dvije državne ceste, D1 i D219, a radi osiguranja sigurnosti prometa vozila i ljudi, provode se aktivnosti na realizaciji projekta rekonstrukcije raskrižja u centru Sinja, kako bi se poboljšala protočnost vozila i povećala sigurnost pješaka. U to se ulaže šest milijuna kuna, uz financiranje Hrvatskih cesta. U pripremi je i projekt rekonstrukcije državne ceste D1 kroz Brnaze, koji obuhvaća rekonstrukciju kolnika s izgradnjom nogostupa i zelenim pojasom, ukupne vrijednosti 18 milijuna kuna, ponovno uz financiranje Hrvatskih cesta.

Obaranje ruke Prvenstvo Hrvatske Sinj i drugu godinu zaredom domaćin najboljima u obaranju ruke

Rješenje mreže prometnica

– Ovaj zahvat usklađen je s gradnjom kanalizacijskog kolektora kroz Brnaze – pojašnjavaju u Gradu. Radi se na rješenju mreža prometnica na prostoru djelomično izgrađenog i neizgrađenog građevinskog područja. Cilj je funkcionalna prometna i prostorna cjelina u kojoj će se stvarati uvjeti za osmišljavanje faznih zahvata na prometnoj mreži, čime će se postepeno rasteretiti glavna prometnica D1 kroz centar Sinja. Grad je prije više godina donio Strategiju razvoja Grada Sinja za razdoblje od 2015. do 2020., s programskim i vremenskim okvirom usklađenom s planovima na razini Hrvatske i EU, čime su se ostvarili preduvjeti za sufinanciranje najvažnijih ključnih projekata Grada. Jedan od projekata je i "Zaželi – program zapošljavanja žena", osmišljen radi socijalne uključenosti teško zapošljivih osoba. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava iz Europskog socijalnog fonda ESF osiguralo je devet milijuna kuna.

Sinj ušteda vremena i novca 'Država bez papira' provodi se i u Sinju