Izbornik
Naslovnica Županije Vukovarsko-srijemska
Ulaganje u infrastrukturu

Sanacija ulica, gradnja novih parkirališnih mjesta...

Foto: Grad Vukovar
U Borovu naselju sagrađeno je novih 58 parkirališnih mjesta

Gradske vlasti Vukovara nastavljaju s kontinuiranim ulaganjima u razvoj gradske komunalne infrastrukture, a ti radovi se provode u svim dijelovima grada.

Gradnja Ekonomske škole u Vukovaru Iza toplane u gradskoj četvrti Olajnica Počinje gradnja Ekonomske škole za 480 učenika vrijedne 90 milijuna kuna

U proteklih nekoliko dana završeni su radovi na rekonstrukciji ulica u gradskoj četvrti Sajmište, Voćarske i ulice Nad prugom, kao i sanacija i izgradnja parkirališta u gradskoj četvrti Borovo naselje, u Ulici Hrvatskog zrakoplovstva. Riječ je o ukupnim ulaganjima vrijednim oko 2 milijuna kuna. U sklopu projekta rekonstrukcije i sanacije spomenutih dviju ulica obuhvaćeno je uređenje cesta s kompletnom novom kolničkom konstrukcijom, uređenje temeljnog tla, izrada nosivog sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala i habajućim slojevima asfalta te otvoreni sustav oborinske odvodnje.

U Borovu naselju sagrađeno je novih 58 parkirališnih mjesta što će biti na korist svim stanovnicima okolnih stambenih objekata. Samo ove godine na sanaciju nerazvrstanih cesta na području grada Vukovara uloženo je oko 10 milijuna kuna dok je u sanaciju i izgradnju parkirališta na području grada uloženo 3 milijuna kuna. To je doprinijelo da je grad dobio 250 novih parkirališnih mjesta.

Treba istaknuti da je radove na oba projekta izvela gradska tvrtka Komunalac.