Izbornik
Naslovnica Županije Vukovarsko-srijemska
VINKA 2020.

Terenska pokazna vježba

1/6
Foto: Vukovarsko-srijemska županija
Vježba je organizirana suradnjom Vukovarsko-srijemske županije i nadležnih službi poput tvrtke Vinka plus, JVP-a Vinkovci i Vukovar, Zavoda za hitnu medicinu, PU…

Pod nazivom VINKA 2020., a na temu “Akcident u pogonu koji sadrži opasne tvari – amonijak”, nedaleko od Jarmine održana je terenska pokazna vježba sustava civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije.

Sporazumima s fakultetima do kvalitetnijih i boljih projekata Suradnja s tvrtkama iznimno važna za fakultete, ali i studente koji tako stječu nova iskustva

Ciljevi i zadaće ove vježbe bile su provjera osposobljenosti i uvježbanosti djelatnika pravne osobe Vinka plus d.o.o., koordinatora na lokaciji te operativnih snaga u gašenju požara, sprečavanju daljnjeg istjecanja opasne tvari (amonijaka), spašavanju i pružanju prve pomoći, zbrinjavanju ozlijeđenih i poginulih te sanaciji lokacije.

Vježba je organizirana suradnjom Vukovarsko-srijemske županije i nadležnih službi poput tvrtke Vinka plus, JVP-a Vinkovci i Vukovar, Zavoda za hitnu medicinu, PU…