Izbornik
Naslovnica Županije Vukovarsko-srijemska
Započela realizacija projekta Panonski centar za primjenu digitalnih tehnologija

U pametnoj poljoprivredi pomagat će roboti, bespilotne letjelice – cilj bolja proizvodnja hrane

1/6
Foto: Vukovarsko-srijemska županija
Naglasak će biti na istraživanjima koja se odnose na implementaciju novih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji, šumarstvu, vodno-komunalnom gospodarstvu, zaštiti okoliša te biotehnološkom sektoru

Vukovarsko-srijemskoj županiji dodijeljena su bespovratna sredstva za sufinanciranje projekta “Izrada projektno-tehničke dokumentacije Panonskog centra za primjenu digitalnih tehnologija“. Iz županije navode da je to potvrda da je Vukovarsko-srijemska županija na vrijeme prepoznala digitalizaciju kao blisku budućnost hrvatske poljoprivrede i da su nastojanja koja tijekom zadnjih godina s općinama i gradovima provodi na svom području prepoznata realnom potporom u okviru Razvojnoga sporazuma za Slavoniju, Baranju i Srijem.

Od jeseni u Vinkovcima započinje stručni studij Drvne tehnologije Studenti će na praksu kod lokalnih poslodavaca, a poslije lako i do posla

Projektom će se izraditi projektno-tehnička dokumentacija za gradnju Panonskog centra za primjenu digitalnih tehnologija u poljoprivrednom, šumarskom, vodnogospodarskom, komunalnom i sektoru očuvanja okoliša, te će se doprinijeti stvaranju preduvjeta za provedbu druge faze projekta – gradnju i opremanje Centra prepoznatih potreba što predstavlja bitan faktor za rješavanje problema jačanja konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu i stabilnosti poljoprivredne proizvodnje u Vukovarsko-srijemskoj, ali i susjednim županijama.

Foto: Vukovarsko-srijemska županija

Strateška djelatnost

Govoreći o projektu, vukovarsko-srijemski župan Božo Galić kaže da je poljoprivreda strateška djelatnost koja svojom gospodarskom, ekološkom i sociološkom ulogom pridonosi održivom razvoju regije. Naglašava da je glavna djelatnost biljnom i animalnom djelatnošću osigurati proizvodnju hrane za prehranu stanovništva kao dio primarne proizvodnje.

– Pametna poljoprivreda odnosi se na primjenu modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) u poljoprivredi što obuhvaća velik broj različitih rješenja poput preciznijih strojeva, internetski povezanih kao npr. samohodnih robotskih sustava, bespilotnih letjelica, a to je od iznimne važnosti za budućnost poljoprivredne proizvodnje – rekao je Galić.

Započela prodaja jaja Agro-klastera širom Hrvatske Jaja iz slobodnog uzgoja prodaju i u inozemstvu

Kaže i da će Panonski centar za primjenu digitalnih tehnologija biti istraživačka infrastruktura koju je osnovala Vukovarsko-srijemska županije te će surađivati s projektnim partnerom - Poljoprivredno šumarskom školom Vinkovci. Ujedno će surađivati i s ostalim zainteresiranim institucijama iz područja poljoprivrede i srodnih područja (prehrambena industrija, poljoprivredni proizvođači i njihova udruženja) te sektorima šumarstva, vodno-komunalnog gospodarstva i očuvanja okoliša.

Foto: Vukovarsko-srijemska županija

Centar planira ostvariti suradnju i s lokalnom i regionalnom samoupravom, javnim poduzećima, javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, znanstveno-istraživačkim institucijama te drugim interesnim skupinama.

Povećanje konkurentnosti

Prema njegovim riječima, neovisna istraživanja te transfer stečenih znanja bit će temeljeni na poljoprivrednim i prehrambenim granama zastupljenima na području Vukovarsko-srijemske županije, ali i susjednih županija koje će moći sudjelovati u radu i razvoju Centra na područjima interesa koja su im prioritetna.

Županijska tvrtka Eko-sustav bavi se projektima obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti Energetskom obnovom do znatnijih ušteda

Foto: Vukovarsko-srijemska županija

Naglasak će biti na istraživanjima koja se odnose na implementaciju novih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji, šumarstvu, vodno-komunalnom gospodarstvu, zaštiti okoliša te biotehnološkom sektoru s ciljem doprinosa razvoju same proizvodnje i povećanja konkurentnosti i održivosti poljoprivrednih proizvođača u budućem razdoblju.