Izbornik
Naslovnica Županije Istarska
Županija samo ove godine za Društveni centar u Puli izdvaja gotovo 2,5 milijuna kuna

U tijeku zamjena vanjske stolarije na Žutoj školi

Foto: Istarska županija
Prema ugovoru predviđeni rok za dovršetak radova je 31. kolovoza 2020. godine

Istarska županija kontinuirano provodi brojna ulaganja u školsku infrastrukturu diljem Istre, pa tako i u Društveni centar u Puli, takozvanu Žutu školu. Naime, kao osnivač škola koje se nalaze u zgradi Društvenog centra, Istarska županija trenutačno provodi kapitalnu investiciju zamjene vanjske stolarije na zgradi u dvije faze.

Povjerenstvo za poljoprivredu o stanju u tom sektoru i planiranju njena daljnjeg razvoja Poticat će ekološku proizvodnju, stočarstvo, štititi autohtone proizvode

Prva je faza dovršena 12. lipnja ove godine, a za nju je Županija kao naručitelj s izvođačem radova De Conte d.o.o. Labin 8. siječnja sklopila ugovor o izvođenju radova na zamjeni vanjske stolarije na zgradi Društvenog centra – I. faza.

Ugovorna cijena radova I. faze iznosi 1,240.520 kuna s PDV-om. Ta prva faza uključuje zamjenu vanjske drvene stolarije aluminijskom stolarijom na Društvenom centru Pula - ulično pročelje Trierska ulica i ulično pročelje prema igralištu Žute škole.

Za drugu fazu zamjene vanjske stolarije Istarska je županija s tvrtkom De Conte d.o.o. Labin sklopila 15. svibnja ove godine ugovor u vrijednosti 1,192.070 kuna s PDV-om. Zamijenit će se postojeća drvena vanjska stolarija aluminijskom stolarijom na uličnom pročelju Mletačke ulice i uličnom pročelju Zagrebačke ulice. Predviđeni rok za dovršetak radova prema ugovoru je 31. kolovoza 2020. godine.

Delegacija MORH-a pohvalila Istarsku županiju, posebno njihov Stožer civilne zaštite Zahvaljujući MORH-u, Istrijani mogu sami spašavati i gasiti požare na brodovima

Valja napomenuti i da je u razdoblju od 2011. do 2019. godine Istarska županija u Žutu školu uložila sveukupno oko 8 milijuna kuna.