Izbornik
Naslovnica Županije Karlovačka
Završena polovica radova

Zemljani nasip uz Kupu štitit će stanovništvo od mogućih poplava

Gradnja nasipa na Kupi
1/6
Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL
Prosječna visina zemljanog nasipa kada bude završen bit će nešto manja od dva metra

Hrvatske vode ovog ljeta grade zemljani nasip uz rijeku Kupu u Karlovcu.

- Završena je polovica ukupnih radova gradnje dva kilometra dugog zemljanog nasipa od naselja Kaštel do takozvanog Držićevog mlina uz Kupu. Nasip će od mogućih poplava štititi stanovnike Drežnika, Hrnetića, Donjeg Pokuplja, ali i stanovnika drugih naselja kojima prijete zaobalne vode. Prosječna visina zemljanog nasipa kada bude završen bit će nešto manja od dva metra - kazala je Biljana Željeznjak, voditeljica karlovačke ispostave Hrvatskih voda.

Otvorena gradnja 3. faze nasipa na Kupi Karlovac Otvoreni radovi na 3. fazi obrambenog nasipa na lijevoj obali Kupe

Riječ je o 3. fazi gradnje obrambenog nasipa uz Kupu. U dvije je faze do sada izgrađen betonski zid i to od Kupskog mosta u samom Karlovcu, do Kaštela. U trećoj fazi postavlja se zemljani nasip do Donjeg Pokuplja, a četvrta faza odnosi se na konačno rješenje u Brodarcima na spoju s 22 kilometra dugim kanalom Kupa – Kupa i uređenje retencijskog polja Kupčina.

U sklopu treće faze, koja je vrijedna 3,5 milijuna kuna; Hrvatske vode osim gradnje nasipa, uređuju potoke, te kanal koji od Kupe vodi prema ciglani gdje će biti postavljena zaklopka. Čitav projekt zaštite od poplava na karlovačkom području vrijedan je 670 milijuna kuna, a uključuje gradnju čak 50 kilometara nasipa u naseljima uz Mrežnicu i Koranu, te Kupu, otvaranje prokopa Korana-Kupa, osposobljavanje čvora Brodarci i retencijskog polja Kupčina.

Sustav bi trebao biti izgrađen do 2023. godine. Do iste godine mora biti gotov i sustav obrane od poplava i za Sisačku i Zagrebačku županiju. Zajedno sa Karlovačkom, projekt za sve tri županije težak je čak 900 milijuna kuna. Projekti su u izradi, kao i studije utjecaja na okoliš koje često usporavaju provedbu projekata.

nasipi uz Kupu i Unu Traži se trajno rješenje za ugrožena područja uz rijeke Gradit će se novi nasipi koji će štititi područja uz Unu i Kupu