Izbornik
Naslovnica Županije Zadarska
Započinje novi projekt kojim se želi pomoći gospodarstvu

Županija će subvencionirati kamatu poduzetnicima i obrtnicima

1/2
Foto: Zadarska županija
Osam banaka dostavilo kreditne uvjete sa stopom od 2,9 do 4 postotna poena

Program kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Zadarskoj županiji, novi je projekt kojim županija pomaže obrtnicima i poduzetnicima.

ZŽ sufinancira 2 postotna boda

Za tu je svrhu u ovogodišnjem proračunu predviđen iznos od 300.000 kuna, a Županija će subvencionirati redovnu kamatnu stopu u visini dva postotna poena godišnje.

Mnogi turista reklo je da bi Zadarsku županiju preporučilo rodbini i prijateljima Istraživanje Zadarskog sveučilišta Sunce i more više nisu prvi motiv dolaska turista

– Poslovnim bankama koje imaju poslovnice u Zadarskoj županiji dostavljen je dopis kojim ih se obavještava da Zadarska županija priprema Program kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita. Od banaka je zatraženo da iskažu interes o sudjelovanju u Programu i ponude svoje kreditne uvjete. Osam banaka dostavilo je svoje kreditne uvjete s povoljnom kamatnom stopom, najniža je 2,9 postotnih poena, a najviša je četiri postotna poena – kazao je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove Lovro Jurišić.

Programom kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u ZŽ-u propisani su kriteriji za ocjenjivanje, potrebna dokumentacija za obradu Zahtjeva, popis prihvatljivih djelatnosti te postupak dodjele potpore i druga pitanja za provedbu Programa.

– Nakon donošenja Programa, sklopit će se ugovori o poslovnoj suradnji s bankama o realizaciji Programa, a potom će se uputiti Javni poziv zainteresiranim obrtnicima i poduzetnicima. Krediti se odobravaju u iznosu od 200.000 do 3,000.000 kuna za poslovne investicije, dodao je Jurišić.

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u fokusu lipičkih vlasti Novcem EU grade dva poduzetnička inkubatora za novi zamah razvoju grada

Na 14. kolegiju župana potvrđen je Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2019. godinu. Podsjetimo, Zadarska županija objavila je javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za događanja u turizmu u 2019. godini, a koja predstavljaju snažan motiv dolaska turista te obogaćivanje turističkog sadržaja destinacije. Javni poziv objavljen je 7. veljače 2019. godine, a krajnji rok za podnošenje kandidatura je 30 dana od dana objave Javnog poziva.

Unapređenje turističke ponude

– Tijekom cijele godine provodimo aktivnosti kojima se želi podići svijest o Zadarskoj županiji kao atraktivnoj turističkoj destinaciji te time utjecati na povećanje potražnje za turističkim proizvodima, povećanje turističkog prometa i opće potrošnje. Cilj je stalno unapređenje i jačanje turističke ponude Zadarske županije, posebice u pred i posezoni, ali i na turistički nerazvijenim područjima. Samo na taj način možemo doći do željenog cilja, a to je cjelogodišnje poslovanje u turizmu – poručio je župan Božidar Longin.

Najviši iznos kredita koji će Županija subvencionirati je 500.000 kuna, no stambeni kredit može biti i veći, ali razliku će financirati korisnik kredita Nova demografska mjera za zaustavljanje iseljavanja Županija će sufinancirati kamate na stambene kredite