Izbornik
Naslovnica Županije Zadarska
Održana 10. sjednice Županijske skupštine

Županija Sveučilištu ustupila zgradu Tehničke škole

Foto: Zadarska županija
Na sjednici je prihvaćena i Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

Vijećnici zadarske županijske Skupštine, na svojoj su 10. sjednici prihvatili Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije. Od donošenja zadnjih Izmjena i dopuna Prostornog plana ZŽ-a protekle su već četiri godine, a u tom je razdoblju bilo značajnih promjena u zakonskoj i podzakonskoj regulativi. Usto, na inicijativu jedinica lokalne samouprave, ali i fizičkih te pravnih osoba u više su navrata iskazivane potrebe za planiranjem novih zona ili za korekcijom položaja, površine, kapaciteta i vrste pojedinih planiranih zona. Najviše zahtjeva vezano je za planiranje zona ugostiteljsko-turističke namjene.

Zadar, turizam Osma sjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području ZŽ-a Sigurnost je ključna da županija bude poželjna turistička destinacija

Vijećnici su dali suglasnost Sveučilištu u Zadru za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju zgrade stare zadarske Tehničke škole.

Zgrada je dana na korištenje Sveučilištu na neodređeno vrijeme i bez naknade. Rekonstrukcija se planira izvesti u sklopu projekta Integriranih teritorijalnih ulaganja ITU i sredstava dodijeljenih Gradu Zadru, vrijednosti oko 29 milijuna kuna, 85% sredstava sufinancirat će ITU, a 15% Sveučilište u Zadru. Projekt je uvršten na listu projekata za financiranje u skladu sa Strategijom razvoja urbanog područja Zadra do 2020. i predstavlja obnovu brownfield lokacije, odnosno rekonstrukciju građevine stare škole koja je napuštena jer nema uvjete za izvođenje nastave. Stoga objekt treba rekonstruirati, sanirati i opremiti u svrhu smanjenja nedostatnih prostornih mogućnosti Sveučilišta u Zadru, u skladu s prostornim planom. Obnovljeni objekt koristit će namjeni visokog obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada.

Na sjednici je prihvaćeno i Godišnje izvješće o radu upravnih tijela ZŽ-a za 2018., plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjoškolskih ustanova i osnovnih škola u 2019. te Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području županije u 2019.

Longin Objavljeni javni pozivi za dodjelu novca Županija i Turistička zajednica dijele potpore događanjima u turizmu Veleposlanica Irske u nastupnom posjetu Zadarskoj županiji naglasak susreta na zračnom prometu Veleposlanica Irske u nastupnom posjetu Zadarskoj županiji