Izbornik
Naslovnica Gradovi Mali Lošinj
VŽANA PROJEKT

Izgradnja i opremanje sortirnice u sklopu sanacije odlagališta Kalvarija

1/2
Foto: MALI LOŠINJ
Grad Mali Lošinj za taj je projekt dobio bespovratnih 10,6 milijuna kuna

Prije nekoliko dana gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić potpisala je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt: Izgradnja i opremanje sortirnice Kalvarija, kojim su Gradu Malom Lošinju dodijeljena bespovratna financijska sredstva u iznosu od 10,6 milijuna kuna od 13,3 milijuna ukupne visine investicije. Uz Grad Mali Lošinj, ugovor su potpisali i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

SASTANAK GRADONAČELNIKA S MINISTROM BUTKOVIĆEM Cilj je što skorija gradnja drugog kolosijeka pruge Zagreb – Novska

Šest faza sanacije

Izgradnja sortirnice jedna je od šest faza sanacije odlagališta Kalvarija, a prije nje dovršene su, odnosno izgrađene još tri faze: ulazno-izlazna zona, reciklažno dvorište i pretovarna stanica, dok je izgradnja Kompostane u fazi prijave projekta, a konačna sanacija i zatvaranje odlagališta u postupku izvlaštenja.

Projektom izgradnje sortirnice predviđena je izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike, stakla i drugih materijala, što uključuje aktivnosti građenja i opremanja sortirnice, usluge nadzora te aktivnosti informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta. Osnovno i nužno sortiranje odvojeno prikupljenih komponenti otpada obavljat će se u sortirnici, dok će se adekvatnom prešom postići maksimalno iskorištavanje teretnih vozila pri odvozu sortiranog i baliranog otpada s otoka.

Prije sortirnice izgrađeno je i reciklažno dvorište, za koje je Fond osigurao tri milijuna kuna bespovratnih sredstava, dok je cijela izgradnja iznosila ukupno 3,5 milijuna kuna. Njome je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada te njegovo privremeno skladištenje kako bi se mogao pripremiti za ponovnu upotrebu, odnosno recikliranje ili predaju specijaliziranim tvrtkama za obradu specifičnih vrsta otpada. Također, uz sortirnicu i uređenu ulazno-izlaznu zonu, Mali Lošinj ima izgrađenu i pretovarnu stanicu u kojoj se obavlja prihvat, privremeno skladištenje, priprema i pretovar otpada namijenjenog transportu prema Županijskom centru za gospodarenje otpadom.

KUTINA Tko ima mirovinu do 1000 kn dobiva 400 kn uskrsnice, a 300 kn za one koji imaju do 2000 kn

Glavni razlog za korištenje pretovarnih stanica je smanjenje troškova prijevoza otpada do Županijskog centra za gospodarenje otpadom jer se prevoze kamionima većeg kapaciteta, odnosno prometuju rjeđe što utječe na smanjenje potrošnje goriva i troškove održavanja vozila za skupljanje otpada, ukupni promet, emisije zraka i trošenja cesta.

Iznad prosjeka

– Realizacijom ovog projekta, odnosno svakom novom fazom sanacije deponija, korak smo naprijed u odgovornom gospodarenju otpadom. Sustav odvojenog prikupljanja otpada na području Grada Malog Lošinja organiziran je i razvijen te se kontinuirano proširuje i unapređuje ulaganjima u infrastrukturu, opremu i edukaciju građana, što je donijelo i određene rezultate pa je tako Fond za energetsku učinkovitost nedavno objavio kako je Grad Mali Lošinj po količini odvojeno prikupljenog otpada iznad državnog prosjeka uz gradove Prelog, Čakovec, Koprivnicu, Varaždin, Buzet, Cres i druge – kazala je Ana Kučić, gradonačelnica Malog Lošinja