Izbornik
Naslovnica Gradovi Zaprešić
Odlagalište otpada Novi dvori pri kraju je s kapacitetom

Za novo odlagalište otpada oko 8,6 milijuna kuna

Foto: Robert Anić/PIXSELL
Zaprešić je jedini grad u Zagrebačkoj županiji koji ima građevinsku dozvolu za novu plohu

Smanjivanje količine otpada omogućavanjem njegova razvrstavanja u Zaprešiću je višegodišnja praksa, a na razvoju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i dalje se kontinuirano radi.

Praćenje kvalitete zraka U dogovoru s građanima postavljena mjerna stanica

Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske predviđena je mjera izrade Plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada koja će uključivati i analizu za daljnje kapacitete te mogućnosti za odlaganje otpada na usklađenim odlagalištima, a s čime je u skladu i sanacija odlagališta neopasnog otpada Novi dvori u Zaprešiću. Tako će po njezinu skorom završetku biti ispunjeni tehničko-ekološki i administrativni kriteriji za nastavak rada, odnosno prihvaćanja otpada do popunjavanja kapaciteta.

U tijeku javna nabava

Na odlagalištu otpada Novi dvori otpad se odlaže još od 1962. godine te je pri kraju s kapacitetom, a odlaže se miješani komunalni otpad isključivo s područja Grada Zaprešića i susjednih općina na kojima uslugu prikupljanja obavlja gradska komunalna tvrtka Zaprešić d.o.o. Prema naputku Fonda za zaštitu okoliša izmijenjena je lokacijska dozvola, pa je unutar odlagališta formirana i nova ploha za odlaganje komunalnog otpada. Gradnjom nove plohe ispunit će se odredba o potrebi zatvaranja postojeće odlagališne plohe i ostvariti uvjet za apliciranje na fondove EU čime bi se zatvaranje sufinanciralo, a vrijednost je procijenjena na gotovo 30 milijuna kuna, ističu u Gradu Zaprešiću.

S druge strane, procijenjena vrijednost gradnje novog odlagališta otpada iznosi oko 8,6 milijuna kuna, od čega će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati 35 posto troškova, dok će ostatak podmiriti Grad Zaprešić i općine korisnice usluge prikupljanja otpada.

Zaprešićka srednja škola Učenička zadruga – odmak od svakodnevne nastave, kreativnost i humanitarni rad

Nova odlagališna ploha koristit će se do otvaranja regionalnog centra za gospodarenjem otpadom o čijoj su gradnji sporazum potpisali Grad Zagreb i Zagrebačka županija, a koji prema procjenama s radom neće započeti prije 2025. godine.

Valja napomenuti i da je Zaprešić jedini grad u Zagrebačkoj županiji koji ima građevinsku dozvolu za gradnju nove plohe, što je velika prednost, jer će se time izbjeći troškovi koji prijevoz i odlaganje otpada na nekom drugom odlagalištu iziskuju. Trenutačno je u tijeku postupak javne nabave za odabir izvođača radova te se početak gradnje očekuje tijekom ljeta. I nadalje su u prvom planu mjere za smanjivanje nastanka otpada uopće, koje se zasnivaju na odvojenom prikupljanju, ponovnoj uporabi, recikliranju i kompostiranju, što postojeći sustav sakupljanja komunalnog otpada u Zaprešiću i omogućava, i u koji se kontinuirano ulaže. Kako bi bio što učinkovitiji, važno je, napominju u Gradu Zaprešiću, istaknuti i provođenje redovitih izobrazno-informativnih mjera s ciljem educiranja i informiranja građana o važnosti odgovornog postupanja s otpadom. Bez suradnje građana teško je ostvariti ciljeve.

Otvorena reciklažna dvorišta

Podsjetimo, od studenog 2018. do studenog prošle godine provodio se više od pola milijuna kuna vrijedan projekt "Za zeleni Zaprešić", tijekom kojega se kroz planirane aktivnosti poput izrade i distribucije letaka, vodiča i plakata, informiranja putem mrežnih stranica, televizijskih i radijskih emisija i reklama, predstava za predškolsku djecu i izrade edukativnih slikovnica, doprlo do svih generacija i skupina građana. Tako je povećana i njihova svijest o nužnosti odvojenog prikupljanja otpada kako bi ono bilo racionalno, učinkovito, ekonomski isplativo, te da ne bi predstavljalo opterećenje kapacitetu odlagališta otpada.

Praksom do veće zapošljivosti Veleučilištu Baltazar odobreno tri milijuna kuna za obrazovanje koje se temelji na iskustvu

Također, u vezi s gospodarenjem otpadom, dodajmo da su reciklažna dvorišta Zaprešić i Brdovec otvorena 20. travnja, a radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati, a subotom od 7 do 13. Odvoz glomaznog otpada pokrenut je 27. travnja.