Izbornik
Naslovnica Županije Zadarska
Predstavljeni EU projekti Medicinske škole vrijedni više od 90 milijuna kuna

Bivši đački dom na Relji postat će moderan i multifunkcionalan objekt

1/3
Foto: Zadarska županija
Vrijednost projekta „Unapređenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar – regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva“ iznosi 49,066.618,01 kunu

U organizaciji Medicinske škole Ante Kuzmanića iz Zadra održana je početna konferencija projekata škole vrijednih više od 90 milijuna kuna. Predstavljeni su projekti „Unapređenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar – regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva“ i „MEDICINSKA+: Unapređenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar – regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva.“

Uoči početka nove školske godine te dolaska jeseni, a s ciljem pripreme za provođenje mjera sprečavanja širenja koronavirusa u predstojećem razdoblju, održan je sastanak Stožera civilne zaštite i epidemiologa PRIPREME ZA JESEN 32 tisuće osnovaca i srednjoškolaca na prvi dan škole dobit će po dvije zaštitne maske

Centar kompetentnosti

Ukupna vrijednost projekta „Unapređenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar – regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva“ iznosi 49,066.618,01 kunu te mu je odobren maksimalni bespovratni iznos od 30,000.000 kuna. Projekt se financira kroz poziv „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Projektu „MEDICINSKA+: Unapređenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar – regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva“ odobren je bespovratni iznos od 43,232.316,51 kunu u sklopu poziva „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod) sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo“ iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

– Medicinskom školom se s razlogom ponosimo. Ona je, kao što znamo, odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana, uz još 24 strukovne škole, centrom kompetentnosti u sektoru zdravstva za područje pet županija, Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Karlovačke i Zadarske – istaknuo je zadarski župan Božidar Longin.

ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK POSTAJE REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI Počinje dogradnja škole vrijedna 20,2 mil. kuna

– U vremenima kad COVID-19 definira „novo normalno“ na nama je da uložimo dodatne napore kako bismo pomogli i javnom i privatnom sektoru da prebrode krizu. Bitan alat u tom procesu su projekti financirani sredstvima Europske unije. I to ne nužno izravna provedba projekata kao korisnik ili partner, već i kao izvođač radova ili pružatelji usluga. Primjerice, samo kroz dva projekta koje Medicinska škola Ante Kuzmanića provodi s partnerima planirane su nabave roba, usluga i radova u iznosu većem od 80 milijuna kuna, od toga više od 41 milijun kuna za infrastrukturne radove, zatim gotovo 18 milijuna kuna za nabavu roba te preko 21 milijun kuna za različite usluge koje uključuje edukacije za nastavnike i učenike, nadzor građevinskih radova, izradu projektne dokumentacije, promotivne kampanje, organizacija događanja, razvoj novih i unapređenje postojećih programa obrazovanja – pojasnila je ravnateljica agencije ZADRA NOVA Marina Dujmović Vuković. Bespovratna EU sredstva omogućit će radove na dogradnji, rekonstrukciji, obnovi i prilagodbi objekata Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadra i partnera – Medicinske škole u Rijeci.

– Uzimajući u obzir ograničavajuće prostorne kapacitete u kojima škola trenutačno djeluje, dugoročno je nužno preseljenje na novu lokaciju kojim bi se osigurao rad u jednoj smjeni te se time omogućio dodatan prostor za rad i odvijanje novih programa koje će škola uvrstiti u svoj program rada. Kao najbolja lokacija pokazao se bivši đački dom na Relji koji je Zadarska županije ustupila školi pravom građenja. Na temelju idejnog i glavnog projekta koje je izradio nagrađivani zadarski tim arhitekata Iva Letilović i Igor Pedišić planiran je moderni i multifunkcionalni objekt škole – kazala je Marija Dušević iz Agencije ZADRA NOVA prilikom predstavljanja projekta. Početak infrastrukturnih radova očekuje se u prvoj polovici 2021. godine.

Završila dogradnja OŠ Veliko Trojstvo – dobili pet novih učionica, sanitarne čvorove, kabinete... Županija sufinancirala s pet milijuna kuna Završila dogradnja OŠ Veliko Trojstvo – dobili pet novih učionica, sanitarne čvorove, kabinete...

Dobit za učenike

– Fokus drugog projekta su ljudi. U realizaciju projektnih aktivnosti izravno će biti uključeno 57 djelatnica i djelatnika škole i partnera. Projekt predviđa 30 osnovnih aktivnosti od kojih brojne imaju još više dodatnih podaktivnosti u sebi što u konačnici rezultira sa 140 planiranih stavki troška. A sve to kako bi u konačnici više od 700 učenica i učenika imalo izravnu dobit od ovog projekta, tj. kako bi iz škole izišli kao kompetentni za rad u zanimanju za koje su se obrazovali – kazala je Dušević pojasnivši kako aktivnosti uključuju edukacije, izradu digitalnih obrazovnih sadržaja, novih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma, razvit će se i novi programi obrazovanja odraslih, modernizirati postojeći kurikulumi ustanove, a programi škole bit će revidirani uz razvijanje smjernica za inkluziju i razvoj individualiziranih programa za učenike s teškoćama i osobe s invaliditetom.

Škola projekt „Unapređenje infrastrukture“ provodi u partnerstvu sa svojim osnivačem Zadarskom županijom i Medicinskom školom u Rijeci te sa suradnicima – Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Zadarske županije; Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Zadar; Srednja škola Biograd na Moru; Hrvatska gospodarska komora i Fizio Vita d.o.o. Partneri na projektu „MEDICINSKA+“ su Zadarska županija, Medicinska škola u Rijeci, Strukovna škola Gospić, Medicinski fakultet – Sveučilište u Splitu, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Zadar, Hrvatska gospodarska komora, Obrtnička komora Zadarske županije, Profil Klett d.o.o., Fizio vita d.o.o., Poliklinika Akropolis d.o.o, Dental Zadar d.o.o., Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara i tehničara Zadar i Hrvatska komora medicinskih sestara.